"สภาผู้แทนราษฎร"เคาะ 3 วัน ถกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ขณะที่ "ชวน" มอบ "สุชาติ ตันเจริญ" หารือวิปแต่ละฝ่าย 26 พ.ค. กำหนดเวลาใช้อภิปราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 พฤษภาคม 2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 31 พ.ค. 65 วันที่ 1-2 มิ.ย. โดยกำหนดเบื้องต้นไว้เป็นเวลา 3 วัน เท่ากับปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ นายชวน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาในการให้ส.ส.ได้ศึกษารายละเอียดของเอกสารเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย เนื่องจากเอกสารงบประมาณมีเนื้อหามาก ดังนั้น ทุกๆ ปี ประธานสภาจะให้เวลาสมาชิกศึกษารายละเอียดเอกสารอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม โดยนายชวน ได้ให้ทางสภาเปิดให้สมาชิกมารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อนับถึงวันประชุม สมาชิกจะมีเวลาศึกษารายละเอียดของร่างงบประมาณ ได้ถึง 12 วัน ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกฯ ทยอยมารับเอกสารไปแล้วหลายคน ส่วนคนใดที่ยังไม่มารับ ก็ขอให้มารับได้ที่สภา ชั้น B1 บริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา 

ส่วนการจัดสรรเวลาอภิปรายของแต่ละฝ่ายนั้น โดยนายชวน มอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. เพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไป