svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สุชาติ ถกรองประธานสภาฯ จีน กระชับความสัมพันธ์สองชาติ พร้อมดึงลงทุน EEC

11 พฤษภาคม 2565

"สุชาติ" ถกรองประธานสภาฯ จีน กระชับความสัมพันธ์ไทย - จีน เร่งดันโครงการรถไฟไทย-จีน ดึงนักลงทุนแดนมังกรร่วมบูมพื้นที่ EEC

ที่อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พบปะหารือกับ นายหวัง เฉิน (H.E. Mr. Wang  Chen) รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมพบปะหารือด้วย อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ , นายสรอรรถ กลิ่นประทุม , พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ , นายศุภชัย ใจสมุทร และนายศราวุทธ เพชรพนมพร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

 

 

สุชาติ ถกรองประธานสภาฯ จีน  กระชับความสัมพันธ์สองชาติ พร้อมดึงลงทุน EEC
 

ช่วงหนึ่ง นายสุชาติ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์สองประเทศที่ดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือกันในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบ 100 ปี ของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน การบรรลุเป้าหมาย 100 ปีระยะแรก เศรษฐกิจยังเติบโตถึงร้อยละ 8.1 แม้จะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และขอบคุณจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริจาควัคซีนให้ไทยในยามขาดแคลน การอนุญาตให้นักศึกษาไทยกลุ่มแรกกลับไปศึกษาต่อที่จีนได้อีกครั้ง

 

อีกทั้งจะผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน เพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในภูมิภาค พร้อมกล่าวเชิญชวนจีนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ EEC ด้วย นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้นำระดับสูงของสภาประชาชนแห่งชาติจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตลอดจนการเข้าร่วมการประชุม APPF ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน ต.ค. 65 นี้

 

 

สุชาติ ถกรองประธานสภาฯ จีน  กระชับความสัมพันธ์สองชาติ พร้อมดึงลงทุน EEC
 

ขณะที่ นายหวัง เฉิน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินมาด้วยดีเช่นกัน โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 แต่มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 30.3 และในปี 2565 ครบรอบ 10 ปี ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย - จีน

 

นอกจากนี้ รองประธานสภาฯ จีน ยังกล่าวถึงความร่วมมือกันในอนาคต โดยหวังว่าไทยจะสนับสนุนจีนในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน , การส่งเสริมนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน และยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของไทย โดยจีนจะสนับสนุนโครงการ EEC ของไทย เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟไทย - จีนให้เร็วที่สุด ตลอดจนฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน พร้อมกล่าวเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี และผู้นำรัฐสภาเดินทางไปเยือนจีน หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายด้วย

 

 

สุชาติ ถกรองประธานสภาฯ จีน  กระชับความสัมพันธ์สองชาติ พร้อมดึงลงทุน EEC