ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนุนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ขอรัฐตรึงราคาไม่ให้เกิน 32 บาทต่อลิตรให้ได้นานที่สุด ขณะที่ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกรียงไกร เธียรนุกุล ระบุ จากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ภาคเอกชนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ หลังกระทรวงพลังงานพยายามที่จะตรึงราคามาได้นานพอสมควร เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ซึ่งต้องเป็นไปตามสถานการณ์ และจำนวนเงินที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณามาตรการ

ส.อ.ท. หวังรัฐ 'ตรึงยาว' ดีเซล 32 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ อยากให้ตรึงดีเซลอยู่ที่ 32 บาทต่อลิตร ให้ได้นานที่สุด อย่าให้ไปถึงที่เคยตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ ลดภาระของผู้บริโภค

 

นอกจากนี้ อยากขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 5 และขยายจำนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดูแลเสถียรภาพเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนเกินไปและให้สอดคล้องกับประเทศ อื่นในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ

ส.อ.ท. หวังรัฐ 'ตรึงยาว' ดีเซล 32 บาท/ลิตร

สำหรับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นกาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 86.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 89.2 ในเดือนมีนาคม ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานรวมถึงค่าขนส่ง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้การผลิตลดลง ด้านการส่งออกสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลก รวมทั้งกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่มโลหะ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย และ Space บนเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกสินค้า รวมทั้งความล่าช้าของเรือขนส่งยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการส่งออก อีกทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี แม้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งข้นให้ผู้ส่งออกก็ตาม แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเงินบาทที่อ่อนจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจนอาจยิ่งเร่งให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด