แม่ฮ่องสอน -เกิดการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคะยา ใกล้กับ บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แม่ฮ่องสอน-15 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ว่า เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่า กับ กองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคะยา Karenni Army : KA บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านในเขตเมียนมา ห่างจากสันเขตไทยประมาณ 5 กม.โดยในการปะทะกันนั้น ทางฝ่ายทหารเมียนมา ได้มีการยิงปืน ค.ขนาด 120 มม.โจมตีฝ่ายกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนได้ยินเสียงชัดเจนถึงเขตไทยและในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างความหวาดวิตกให้กับราษฎรไทยที่อาศัยอยู่ติดกับแนวชายแดนเป็นอย่างมาก

ทหารเมียนมาปะทะกองกำลังกะเหรี่ยงคะยา ริมชายแดนไทย แม่ฮ่องสอน

แหล่งข่าวระดับสูงในกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงคะยา เปิดเผยว่า การปะทะดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจาก รัฐบาลได้ส่งกำลังพล เข้ามาสนับสนุนและคุ้มกันการส่งเสบียงบำรุงกำลังให้ทหารเมียนมาในพื้นที่ดังกล่าว โดยทหารเมียนมาที่ถูกส่งมา สังกัด กองพลทหารราบเบา ที่ 55 ประกอบกำลัง เป็น 1 ยุทธการ มีทหารพม่าในหน่วยดังกล่าว จำนวน 3 กองพัน

 

ทหารเมียนมาปะทะกองกำลังกะเหรี่ยงคะยา ริมชายแดนไทย แม่ฮ่องสอน

โดยได้เดินทางเข้ามาจากพื้นที่รัฐฉาน ที่บ้านหัวเมือง จ.ลางเคือ เข้ามาในเขตรัฐคะยาบริเวณ ดอยสามเมือง ( รอยต่อระหว่างไทย - รัฐคะยา - รัฐฉาน ) ตรงข้ามบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากทหารเมียนมา ในพื้นที่ ดังกล่าวถูกฝ่ายคะยา ปิดล้อมจนไม่สามารถส่งเสบียงอาหารจากเมืองบอลาแคะ จ.ลอยก่อว์ รัฐคะยา มายัง ด้านฝั่งตะวันออกของบ้านท่าแพ ( สบปาย ) ทางฝ่ายคะยาจึงได้จัดส่งกำลัง ออกไปทำการสกัดกั้นและเกิดปะทะกันขึ้น

ทศพล บุญพัฒน์  รายงาน