“ปุ๊ย ชัยฤทธิ์ บางเขน” ชูนโยบาย 10 มิติ ทำบางเขนให้น่าอยู่ ขณะที่ “หนุ่ม รัฐพันธ์ บึงกุ่ม”เน้นประสาน ทำงานเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วม ส่วน “วิทย์ วรวิทย์ ธนบุรี” คิดเพื่อทำ นำธนบุรีสู่ 3 เมืองคุณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชัยฤทธิ์ กองก่ำ (ปุ๊ย) ผู้สมัคร ส.ก. เบอร์ 7 พรรคอนาคตไทย กล่าวว่า รู้ว่าปัญหาของคนบางเขน มีหลายด้าน จึงขออาสาเข้ามาแก้ไข ผลักดันส่งเสริม 10 มิติทำให้เขตบางเขนน่าอยู่อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ด้วยการประสานสิบทิศ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ควบคู่กับการตรวจสอบฝ่ายบริหาร และผู้ว่าฯกทม.10 มิติ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนทุกกลุ่มวัยใช้ประโยชน์ได้แสดงศักยภาพ จัดอบรมทักษะอาชีพ เรียนรู้เทคโนโลยี ส่งเสริมเปิดตลาดนัดดึงนักท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ บางเขนปลอดภัยถนน-ทางเท้า มีไฟฟ้าสว่างกล้องวงจรปิด เปิดสายด่วนปลอดภัยเพื่อคนบางเขน เก็บขยะรวดเร็วใน24ชม. เพิ่มคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขดูแลเด็ก ผู้สูงวัย และตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช่วยด้านกฎหมายให้ประชาชน

แทคทีม! 3 หนุ่มจิตอาสาผู้สมัคร ส.ก.พรรคอนาคตไทย อ้อนขอเสียงโค้งสุดท้าย
 

ขณะที่นายรัฐพันธ์ นาคดี (หน่ม) ผู้สมัคร ส.ก.เขตบึงกุ่ม เบอร์ 5 พรรคอนาคตไทย ตั้งใจขอเป็นคนกลางประสานหน่วยงาน กทม.และส่วนที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งการแก้ปัญหาได้จริง ผลักดันโครงการแก้ปัญหาน้ำในคลองที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น การลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาท่อตัน น้ำท่วมขัง พร้อมขออาสาผลักดันทำให้ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ อบรมอาชีพเสริม เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน ปัญหาปากท้องของคนบึงกุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกวัย “สร้างคน สร้างงาน ร่วมสร้างเมือง… บึงกุ่มสร้างได้”

แทคทีม! 3 หนุ่มจิตอาสาผู้สมัคร ส.ก.พรรคอนาคตไทย อ้อนขอเสียงโค้งสุดท้าย
 

ส่วนนายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช (วิทย์) ผู้สมัคร ส.ก.เขตธนบุรี เบอร์ 6 พรรคอนาคตไทย เร่งลงพื้นที่อ้อนขอคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนคนธนบุรี กล่าวว่า ตนเองพร้อมนำเขตธนบุรีสู่ความเป็น เมืองคุณภาพ 3 ด้าน คือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ฟื้นฟูคูคลองเมืองเดิมสายน้ำธนบุรีเป็นมากกว่าคลองระบายน้ำ กำหนดกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ผลักดันเขตธนบุรี เมืองท่องเที่ยว  มีตลาดรวบรวมอาหารโบราณ อาหารอร่อยขึ้นชื่อ เปิดทุกวัน มาธนบุรีไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ แวะเดินเที่ยวตลาดอิ่มท้อง และธนบุรีเป็นเมืองที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยคุณภาพ ปลอดภัย คนธนบุรีมีสุขภาพดีอายุยืน

แทคทีม! 3 หนุ่มจิตอาสาผู้สมัคร ส.ก.พรรคอนาคตไทย อ้อนขอเสียงโค้งสุดท้าย