svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สามารถ"แนะ 5 ข้อก่อน"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65" จะพัฒนา"เมือง-การเมือง"

14 พฤษภาคม 2565
794

"สามารถ ราชพลสิทธิ์"โพสต์ 5 ข้อคิด ก่อนตัดสิน"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65" ใครมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้โปรไฟล์ใครสวยหรูต้องศึกษาถึงแก่น ดีจริงหรือเสแสร้ง

14 พฤษภาคม 2565 "การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 65"  ใกล้เข้ามาทุกขณะ  ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

 

"สามารถ"แนะ 5 ข้อก่อน"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65" จะพัฒนา"เมือง-การเมือง"

 

เลือกผู้ว่าฯ กทม. ให้พัฒนาเมืองหรือให้ทำการเมือง ?

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลายคนยังลังเลว่าจะเลือกใครดี ? จะเลือกคนนั้นที่ดูว่าน่าจะทำงานได้ดีกว่าก็กลับเป็นผู้สังกัดพรรคการเมืองหรือฝักใฝ่การเมืองฝ่ายโน้น ดังนั้น เลือกคนนี้ดีกว่าเพราะสังกัดพรรคการเมืองหรือฝักใฝ่การเมืองที่เรานิยมชมชอบ ตกลงว่าเราจะเลือกผู้ว่าฯ กทม. ให้มาพัฒนาเมือง หรือให้มาทำงานการเมืองกันแน่ ?

 

1. การพิจารณาเลือกผู้ว่าฯ กทม. 

 

ผมแบ่งการพิจารณาเลือกผู้ว่าฯ กทม. ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

 

1.1 พิจารณาจากแนวคิดทางการเมือง

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยพิจารณาจากพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด หรือแนวคิดทางการเมืองของผู้สมัครเป็นหลัก ถ้าเห็นว่าสังกัดพรรคการเมืองหรือมีแนวคิดทางการเมืองเหมือนตนก็จะตัดสินใจเลือก ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเช่นนี้มากกว่า 1 คน ก็จะพิจารณาเลือกคนที่มีโอกาสชนะผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองหรือมีแนวคิดทางการเมืองตรงข้ามกับตน เพื่อป้องกันเสียงแตก หรือไม่ให้แข่งขันกันเอง โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองของผู้สมัคร เพียงแต่หวังจะเอาชนะทางการเมืองเท่านั้น พูดได้ว่าต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. มาทำงานสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแนวคิดทางการเมืองที่ตนนิยมชมชอบ เพื่อเป็นฐานเสียงการเมืองระดับประเทศ

1.2 พิจารณาจากศักยภาพด้านการพัฒนาเมือง

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการบริหารและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยวได้หรือไม่ ? โดยไม่คำนึงถึงแนวคิดทางการเมือง และการสังกัดพรรคหรือไม่ ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมากกว่า 1 คน ก็จะตัดสินใจเลือกคนที่มีศักยภาพมากที่สุด

 

การทำกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว อย่างน้อยจะต้องทำให้กรุงเทพฯ เป็นดังนี้

 

- มีการเดินทางสะดวก รถติดน้อย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน และรถโดยสารสาธารณะ เช่น มีทางเท้าน่าเดิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีหลุมบ่อ เป็นต้น

 

- สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมลภาวะน้อย มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ

 

- ไม่มีน้ำท่วมขัง

 

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีไฟแสงสว่างเพียงพอ

 

1.3 พิจารณาจากความชอบส่วนตัว

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยพิจารณาจากความชอบส่วนตัว ไม่คำนึงถึงแนวคิดทางการเมือง การสังกัดพรรคหรือไม่ จะอยู่ฝ่ายไหนไม่สำคัญ และไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านการพัฒนาเมือง จะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไร ในกรณีมีผู้สมัครที่ตนชื่นชอบมากกว่า 1 คน ก็จะตัดสินใจเลือกคนที่ตนชอบมากที่สุด

1.4 พิจารณาจากแนวคิดทางการเมืองและศักยภาพด้านการพัฒนาเมือง

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยพิจารณาจากแนวคิดทางการเมืองและศักยภาพด้านการพัฒนาเมือง แต่จะให้ความสำคัญต่อแนวคิดทางการเมืองเป็นอันดับแรก ถ้าเป็นผู้สมัครที่มีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกับตน ก็จะตัดสินใจเลือก ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมากกว่า 1 คน ก็จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองมากที่สุด โดยไม่คำนึงว่าเสียงจะแตกหรือไม่

 

1.5 พิจารณาจากแนวคิดทางการเมืองและความชอบส่วนตัว

 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะเลือกผู้ว่าฯ กทม. โดยพิจารณาจากแนวคิดทางการเมืองและศักยภาพด้านการพัฒนาเมือง แต่จะให้ความสำคัญต่อแนวคิดทางการเมืองเป็นอันดับแรก ถ้าเป็นผู้สมัครที่มีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกับตน ก็จะตัดสินใจเลือก ในกรณีมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมากกว่า 1 คน ก็จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่ตนมีความนิยมชมชอบมากที่สุด โดยไม่คำนึงว่าเสียงจะแตกหรือไม่

 

2. แนวคิดของผม

 

ในฐานะที่ผมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าฯ กทม. คนหนึ่ง ผมต้องการให้กรุงเทพฯ ได้รับการพัฒนาเป็นมหานครที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นั่นหมายความว่าผมจะพิจารณาเลือกผู้สมัครจากศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองเป็นสำคัญ

 

แต่อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่พิจารณาศักยภาพของผู้สมัครจากโปรไฟล์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะโปรไฟล์ที่สวยหรูอาจถูกปรุงแต่งด้วยกลวิธีต่างๆ นานา ด้วยเหตุนี้ ผมจึงจำเป็นต้องหาข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัครที่มีโปรไฟล์สวยหรู ให้รู้ถึงภูมิหลังที่แท้จริงว่า เก่งจริงหรือคุยโม้โอ้อวดและยกตนข่มท่าน ? ดีจริงหรือเสแสร้ง ?