กรมการขนส่งทางบก เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน ออกคูปองบัตรเติมน้ำมันส่วนลดลิตรละ 2 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จิรุตม์ วิศาลจิตร ระบุ ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร เพื่อรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน และได้ชี้แจงให้ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือที่กระทรวงคมนาคมเตรียมดำเนินการ โดยกรมฯเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน ออกคูปองบัตรเติมน้ำมันส่วนลดลิตรละ 2 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ

 

มาตรการคูปองบัตรเติมน้ำมันดังกล่าว จะมีผลใช้ระยะ 3 เดือน ผู้ประกอบการที่ได้สิทธินี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถบรรทุกไม่ประจำทาง เบื้องต้นประเมินว่ามาตรการนี้ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นวงเงินรวมกว่า 3.3 พันล้านบาท ส่วนมาตรการจะออกมาในรูปแบบที่เสนอหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน

กรมการขนส่งทางบก ชงรัฐออกคูปองเติมน้ำมันช่วย 3 กลุ่ม

กรมฯยังเตรียมประสานไปยังบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสัญญา หรือค่าขา รวมทั้งหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการลดค่าเบี้ยประกัน โดยปรับจากค่าประกันภัย 1 คันต่อ 1 ปี เป็นค่าประกันแบบรายบุคคล คิดตามปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารในเที่ยววิ่งนั้น เพื่อลดต้นทุนค่าประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ

กรมฯยังมีมาตรการปรับลดภาษีประจำปี 90%เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรถสาธารณะ ประมาณ 1.7 แสนคัน โดยผู้ประกอบการสามารถแจ้งหยุดใช้รถชั่วคราวเพื่อระงับการจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีประจำปีได้ หลังจากนั้นหากกลับมาเปิดให้บริการเดินรถ ก็สามารถมาแจ้งเพื่อต่อภาษีประจำปีเช่นเดิม

 

ส่วนข้อเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร สะท้อนจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง โดยกรมฯจะนำปัญหาที่เอกชนเสนอมารายงานต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้