ดีเดย์ 7 เม.ย.นี้ กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งแรก ทั้งทางวาจาและอินเทอร์เน็ต เผู้ที่สนใจลงทะเบียนและเสนอราคาล่วงหน้าได้แล้ว ราคาเริ่มต้นถูกสุดเริ่มที่ 5 แสนบาท ขณะที่ SUPERPREMIUM เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มีนาคม 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ให้สามารถใช้ตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในป้ายทะเบียนรถได้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

 

กระทรวงคมนาคม ได้ให้ กรมการขนส่งทางบก โดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรก ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ในวันที่ 7 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

 

กรมขนส่งฯ เปิดประมูลทะเบียนพิเศษ 7 เม.ย.นี้ SUPERPREMIUM เริ่มต้น 1.5 ล้านบ.
 

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษในวันที่ 7 เม.ย.นี้ ในหมวดอักษร ได้แก่ รวย 9999, เฮง 8, สวย 8888, ธรรม 8, ชนะ 9 เป็นต้น 

ขั้นตอนการประมูล สามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 ช่องทาง ทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเสนอราคาล่วงหน้า แบบเรียลไทม์ หรือจะกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid ที่ เว็บไซต์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ คลิกที่นี่ และประมูลทางวาจาด้วยตนเอง ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามบรรยากาศการประมูลได้ทางเพจ facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

สำหรับหมายเลขที่นำมาประมูล หมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ แบ่งกลุ่มหมายเลขเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีราคาเริ่มต้นการประมูลที่แตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรปกติ ดังนี้

 

  • SUPERPREMIUM เลข 8 และ 9 สี่ตัวเหมือน อาทิ 8888, 9999 มีราคาเริ่มต้นการประมูล 1,500,000 บาท
  • PREMIUM  สี่ตัวเหมือน อาทิ 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777 ราคาเริ่มต้น 1,000,000 บาท
  • GOLD เลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เช่น ชนะ 9 ราคาเริ่มต้น 800,000 บาท 
  • SILVER เลขหลักพัน (1000-9000), เลขเรียง (123-789,1234-6789),เลขคู่ (1122, 3434, 5665) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท 

 

กรมขนส่งฯ เปิดประมูลทะเบียนพิเศษ 7 เม.ย.นี้ SUPERPREMIUM เริ่มต้น 1.5 ล้านบ.

ผู้ร่วมประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก ซึ่งผู้ประมูลได้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ และนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้เช่นเดียวกัน 

 

“ คาดว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษในครั้งแรกนี้ จะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล และสามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศได้มากยิ่งขึ้น ”

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ คลิกที่นี่

 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร

 

กรมขนส่งฯ เปิดประมูลทะเบียนพิเศษ 7 เม.ย.นี้ SUPERPREMIUM เริ่มต้น 1.5 ล้านบ.

 

สำหรับ ขั้นตอนการประมูล มีดังนี้ 

  1. ลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูล 
  2. ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนด 
  3. เสนอราคาตามคำหรือข้อความและเลขทะเบียนที่สนใจ ทางวาจาในวันปิดประมูล ณ โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) และทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้วผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 

 

กรมขนส่งฯ เปิดประมูลทะเบียนพิเศษ 7 เม.ย.นี้ SUPERPREMIUM เริ่มต้น 1.5 ล้านบ.