กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าบริการเรียกรถผ่านแอพฯ หลังราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าโดยสารรถกลุ่มนี้ เผยมี 5-6 บริษัทให้สนใจ เตรียมเร่งเดินหน้าดำเนินการทั้งตัวบริษัทและคนขับ คาดเปิดให้ใช้งานได้ภายในปีนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (17 พ.ย.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมกรมการชนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ที่สนใจให้บริการแอพพลิเคชั่น ยื่นเรื่องขออนุญาตมายังกรมการขนส่งทางบกแล้ว

 

     เบื้องต้นมีผู้สนใจ 5-6 ราย เช่น บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Grab) , บอนกุ (BONKU), บริษัท ฮัลโหลภูเก็ตเซอร์วิส จำกัด (Hello Phuket) และ แอร์เอเชีย
ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 ราย ที่เร่งดำเนินการ คือ แกร็บ และ บอนกุ โดยได้หารือกับกรมการขนส่งทางบกอย่างต่อเนื่องในการจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด เช่น คุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งต้องพัฒนาแอพ ให้มีหน้าตาตามที่กฎกระทรวงกำหนด กรอบราคาค่าโดยสาร และประเภทรถที่จะใช้บริการ 
 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมกรมการชนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าบริการเรียกรถผ่านแอพฯ คาดภายได้ใช้บริการในปีนี้

     นอกจากนี้บริษัทฯ เหล่านี้ต้องเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะนำรถยนต์มาให้บริการ ต้องดำเนินการเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดด้วย โดยให้จดทะเบียนได้เพียงคนละ 1 คัน แต่หลังจากนั้นคนขับสามารถใช้แอพในให้การบริการมากกว่า 1 แอพ หรือ 1 คน มี 2-3 แอพ ก็ได้แล้วแต่สิทธิคนขับรถ ทั้งนี้ต้องดำเนินการขอรับใบขับขี่สาธารณะด้วย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้ โดยการเปิดให้ทำในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มาดำเนินการด้านใบขับขี่ในวันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 

 

     ซึ่งเมื่อบริษัทฯ มีแผนขัดเจนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะจัดกลุ่มแบ่งจำนวน 200-300 คน หรือตามความเหมาะสมของสถานที่ ในการเข้าอบรมขอรับใบขับขี่สาธารณะต่อไป เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว ขณะเดียวกันจะต้องประสานงานทางตำรวจให้ช่วยตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้ผู้ที่มาขอรับใบขับขี่สาธารณะด้วย ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กัน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเห็นบริการเรียกรถผ่านแอพ ภายในปีนี้ 

 

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าบริการเรียกรถผ่านแอพฯ คาดภายได้ใช้บริการในปีนี้   
 

     รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศราชกิจจานุเบกษามีดังนี้ 1.รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ระยะทาง 2 กม. แรก 40-45 บาท ระยะทางเกินกว่า 2  กม. ขึ้นไป กม. ละ 6-10 บาท 2.รถยนต์ฯ ขนาดกลาง 2 กม. แรก 45-50 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กม. ขึ้นไป กม. ละ 7-12 บาท และ 3. รถยนต์ฯ ขนาดใหญ่ 2 กม. แรก 100-150 บาท ระยะทางเกินกว่า 6 กม. ขึ้นไป กม. ละ 12-16 บาท กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าประเมินว่าสภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถ เคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท  

 

     ส่วนค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ดังนี้ 1.กรณีเรียกรถผ่านแอพ มีค่าเรียกเก็บเพิ่ม 20 บาท 2.ค่าบริการเพิ่มกรณีเรียกรถผ่านแอพไม่สมดุล กับความต้องการใช้บริการ เรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งเท่า แต่ต้องไม่เกิน 200 บาท ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียกเก็บตามจำนวนเงินซึ่งคำนวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ขบ. ให้การรับรอง จากประกาศดังกล่าว คำนวณราคาเริ่มต้นค่าโดยสารต่ำสุด 40 บาท บวกค่าบริการ (ค่าเรียกรถ) 20 บาท อยู่ที่ 60 บาท โดยประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าบริการเรียกรถผ่านแอพฯ คาดภายได้ใช้บริการในปีนี้