กรมขนส่ง เริ่มตัดแต้มใบขับขี่ รถบรรทุกและรถสาธารณะ ทั้งแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก วินมอเตอร์ไซค์ รถโดยสาร ควบคู่กับมาตรการเปรียบเทียบปรับ หวังยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการ "เนชั่นออนไลน์" รวบรวมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการตัดแต้ม และบทลงโทษไว้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาดำเนินการบังคับใช้กับผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการตัดแต้มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 

ทั้งนี้ ได้นำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ป้องปราม และลดการกระทำผิดซ้ำ 

 

เริ่มแล้ว!! กรมการขนส่ง ตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะทุกชนิด หวังยกระดับบริการ

ขณะที่ ล่าสุดนางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล” สรุปเกี่ยวกับการตัดแต้มใบขับขี่รถบรรทุก รถโดยสาร มีรายละเอียดดังนี้..

 

เริ่มแล้ว ตัดแต้มใบขับขี่ รถบรรทุก รถโดยสาร

บังคับใช้กับ : ผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง

ตัดแต้มต่อเมื่อ : ทำผิดตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ 

 

เกณฑ์ตัดแต้ม จาก 100 คะแนน 

  • ตัด 10 คะแนน เช่น แสดงกิริยาไม่สุภาพ , ไม่หยุดส่ง ณ ที่หยุด
  • ตัด 20 คะแนน เช่น บรรทุกผู้โดยสารเกิน , เสพของมึนเมา ,
  • ตัด 30 คะแนน เช่น กระทำการลามก , ขับรถประมาท
  • ตัดเหลือ 0 คะแนน เช่น ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย , ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
  • เหลือ 0 คะแนน พักใช้ใบอนุญาตเวลา 90 วัน 
  • ถูกสั่งพักใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ใน 3 ปี จะถูกสั่งพักใบอนุญาตเป็น 180 วัน

 

เริ่มแล้ว!! กรมการขนส่ง ตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะทุกชนิด หวังยกระดับบริการ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้นำเสนอแนวทางการคืนคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน 
  • หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน 
     

ทั้งนี้ จะได้รับคืนคะแนนที่ถูกตัดในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถขอเข้ารับการทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้งภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก โดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน 100 คะแนน โดยสามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง ตามปีปฏิทิน

 

เริ่มแล้ว!! กรมการขนส่ง ตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะทุกชนิด หวังยกระดับบริการ

 

สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบและพ้นกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน 

 

สำหรับผู้ถูกตัดคะแนน หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย