หมอธีระ ชี้ โอมิครอน ระบาดในไทยมากกว่าทุกระลอกถึง 3 เท่า แนะเร่งให้ความรู้ป้องกันและรักษา Long COVID ประเมินส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล โดยที่สหรัฐฯ คาดกระทบเศรษฐกิจ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565  รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ “หมอธีระ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Thira Woratanarat” เปิดตัวเลขการระบาดของโอมิครอน มากกว่าการระบาดในช่วงของโควิดเดลตา และ อัลฟา 3 เท่า และอาการ Long COVID จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระยะยาวและมหาศาลมีเนื้อหาดังนี้

13 พฤษภาคม 2565
7,779 
ATK 7,893
รวม 15,672 
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,277 คน สัปดาห์ก่อน 1,622 คน ลดลง 21.27%
จำนวนผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 644 คน สัปดาห์ก่อน 778 คน ลดลง 17.22%

 

จำนวนติดเชื้อรวม ATK ของวันนี้ "มากกว่า"สัปดาห์ก่อน 20.61% แต่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อน 40.37%
บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 148 คน (ชาย 30, หญิง 116, ไม่ระบุ 2)

 

มองกราฟการระบาดที่เปรียบเทียบจำนวนการติดเชื้อรวม RT-PCR และ ATK ระหว่าง ระลอกสี่ Omicron กับระลอกสามจากอัลฟาและเดลตาแล้ว ไทยเรามีระบาดหนักขึ้นราว 3 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงตลอดช่วงที่ผ่านมา มากกว่าการดูเพียงกราฟการระบาดที่รายงานเฉพาะจำนวน RT-PCR ซึ่งทราบกันดีว่ายอดต่ำกว่าสถานการณ์จริง

 

หมอธีระ ชี้ โอมิครอน ระบาดในไทยเพิ่ม 3 เท่า ระบุ Long COVID กระทบศก.มหาศาล

หมอธีระ ชี้ โอมิครอน ระบาดในไทยเพิ่ม 3 เท่า ระบุ Long COVID กระทบศก.มหาศาล
 

 

สำหรับข้อมูล 13 พฤษภาคม 2565 พบว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 580,059 คน ตายเพิ่ม 1,836 คน รวมแล้วติดไปรวม 519,612,798 คน เสียชีวิตรวม 6,284,218 คน

 

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

 

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 13 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 66.65 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 69.17 การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 29.96 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 12.79

 

 สถานการณ์ระบาดของไทย 

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก และอันดับ 4 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก ถึงแม้ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา จนทำให้จำนวนเสียชีวิตที่รายงานนั้นลดลงก็ตาม


ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 25.1% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

 

ภาพรวมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนีย มีจำนวนติดเชื้อเพิ่มขึ้นกันตั้งแต่ 10-46% ซึ่งหลายประเทศจะเป็นผลจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อย Omicron ได้แก่ BA.4, BA.5 และ BA.2.12.1
ในขณะที่ทวีปแอฟริกาและโอเชียเนียนั้นมีจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ทวีปอื่นยังมีแนวโน้มลดลง

 

หมอธีระ ชี้ โอมิครอน ระบาดในไทยเพิ่ม 3 เท่า ระบุ Long COVID กระทบศก.มหาศาล

 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียจาก Long COVID 

Culter D ได้เผยแพร่บทความวิชาการวิเคราะห์เรื่องนี้ใน JAMA Forum วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
คาดประมาณว่าสหรัฐอเมริกาจะมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID โดยมีอาการผิดปกติตั้งแต่ 3 อาการขึ้นไป อย่างน้อย 9.6 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ถึง 10 เท่า

 

เคยมีการสำรวจชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ที่ประสบปัญหา Long COVID นั้น มีถึง 44% ที่ไม่สามารถทำงานได้ และ 51% ต้องจำกัดระยะเวลาทำงานลง

 

เมื่อประเมินภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ คาดว่าจะทำให้แรงงานต้องออกไปจากระบบมากกว่า 1,000,000 คน ทำให้แรงงานเหล่านั้นสูญเสียรายได้ไปอย่างน้อยปีละ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ภาวะ Long COVID มีหลากหลายอาการ ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้อย่างครบถ้วนในเวลาอันสั้น แต่หากดูอาการที่พบบ่อย เช่น อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้าอย่างเรื้อรัง ซึ่งหากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเทียบเท่ากับโรค Chronic fatigue syndrome ก็จะยังมีค่าใช้จ่ายสูงราวคนละ 9,000 ดอลลาร์ต่อปี แต่หากเป็นโรคอื่นที่รุนแรง ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านี้มาก

 

ทั้งนี้จึงเห็นได้ว่า ผลกระทบจะไม่หยุดอยู่แค่การขาดแคลนแรงงาน การขาดรายได้จากการทำงานของแต่ละคน แต่จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาภาวะ Long COVID และค่าชดเชยหรือสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่ต้องช่วยเหลือ ทำให้มีการประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก Long COVID ที่อาจสูงถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

หมอธีระ ชี้ โอมิครอน ระบาดในไทยเพิ่ม 3 เท่า ระบุ Long COVID กระทบศก.มหาศาล

 

สำหรับประเทศไทยนั้น ส่วนตัวแล้วประเมินว่า หากพิจารณาจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงานทางการ (RT-PCR) รวมกับจำนวนที่ตรวจ ATK แล้ว จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงราว 5-6 ล้านคน แม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วและหวังว่าจะมีผลในการลดความเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ได้บ้าง ก็ยังอาจมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหา Long COVID ราว 600,000-1,200,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก และจำเป็นต้องมีการเตรียมระบบรองรับ ทั้งเรื่องการดูแลรักษา ให้คำปรึกษา และระบบสนับสนุนทางสังคมต่างๆ

 

การให้ความรู้อย่างทันท่วงทีแก่ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้ตระหนักว่าปัญหา Long COVID นั้นมีอาการมากมายหลายหลายระบบของร่างกาย เรื้อรัง แนะนำวิธีประเมินสถานะสุขภาพของตนเอง และแนวทางการเข้าถึงบริการ  

 

ควรมีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้วางแผนนโยบายและมาตรการในอนาคต และที่สำคัญที่สุดคือ การทำให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ระบาดว่ายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่ว การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างใช้ชีวิตประจำวัน ทำงาน ค้าขาย ศึกษาเล่าเรียน เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเป็นกิจวัตร

หมอธีระ ย้ำว่า ใส่หน้ากากนะครับ เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง ไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุด โควิดติดไม่ใช่แค่คุณ โควิดไม่จบที่หายและตาย แต่ที่ทรมานระยะยาวคือ Long COVID