“กฤตชัย” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 29 พรรคประชากรไทย ชูนโยบาย “ใกล้ ใหม่ ใหญ่” มั่นใจเข้าป้ายผู้ว่าฯกทม. คนกรุงอยู่ดีกินดีทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 29 และผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 10 เขต ร่วมงานแถลงนโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ณ ที่ทำการพรรคประชากรไทย ทาวน์อินทาวน์ ภายใต้แนวคิดนโยบาย “ใกล้ ใหม่ ใหญ่” ซึ่งมีจุดเด่นที่จะทำให้คนกรุงเทพอยู่ดีกินดีมีสุขทันที เนื่องจากใช้งบประมาณแผ่นดินน้อยที่สุด จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด โดยการแถลงข่าวครั้งนี้มี ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย ได้เล่าถึงทิศทางของพรรคที่มองว่าประชากรกรุงเทพฯก็คือประชากรไทย และประชากรไทยก็คือประชากรโลก บัดนี้พรรคมีคณะกรรมการนโยบายที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะพัฒนาประชากรไทยให้ล้ำหน้าไม่แพ้ประชากรโลก และประกาศความพร้อมในการเลือกตั้งใหญ่ 

 

จากนั้น นายกฤตชัย ได้เปิดวีดิทัศน์ความยาว 20 นาที ที่แสดงวิสัยทัศน์นโยบายใกล้ ใหม่ ใหญ่ อย่างละเอียด พร้อมกับอธิบายว่า หัวใจสำคัญของผู้ว่าฯในยุคนี้จะต้องใกล้กับประชาชนจริงๆจึงจะเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้ง ไม่ว่าการลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือมอบหมาย ส.ก.ไปตามเขตต่างๆ และที่สำคัญคือประชาชนต้องสามารถเข้าถึงผู้ว่าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “ออนไลน์ ทาวฮอลล์ Online Townhall” ที่เปรียบเสมือนที่ว่าการที่ประชาชนร้องเรียน ติชมและให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา ก่อนนอนและตื่นเช้ามา ผู้ว่าฯสามารถที่จะดูเรื่องต่างๆที่ประชาชนในเขตต่างๆแจ้งเข้ามา ซึ่ง ส.ก.ทุกเขตต้องหมั่นตรวจเช็คข้อมูลเพื่ออยู่ใกล้ประชาชนใกล้ชิดกับปัญหา ร่วมกันเสริมสร้างความสุขให้ประชาชน

นายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 29

นอกจากนี้ เรื่องใกล้ตัวที่พรรคมีนโยบายเพื่อคนกรุงเทพฯ คือ จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มทักษะ และโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข ลบเครดิตเสียที่เกิดช่วงโควิด และเสนอสวัสดิการประกันชีวิตและสวัสดิการประกันสังคมให้กับคนทุกกลุ่ม รวมถึงคนทำงานอิสระและภาคกลางคืน

 

สำหรับความใหม่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยี เพราะจะช่วยเรื่องปากท้องหรือเศรษฐกิจของประชาชนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้าขาย การสั่งซื้อสินค้าและบริการ แพลตฟอร์มการรับงานของผู้ที่มีอาชีพอิสระ รวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนเมือง แพลตฟอร์มสำหรับเส้นทางจราจร แพลตฟอร์มสำหรับให้ทุกคนปล่อยพื้นที่ให้เช่า แพลตฟอร์มสำหรับผู้ค้าขายรายเล็กที่ไม่มีโอกาสเข้าแพลตฟอร์ทใหญ่และจะไม่ถูกเอาเปรียบค่าธรรมเนียม และแพลตฟอร์มสำหรับช่วยกันรักษาความสะอาด ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือแพลตฟอร์มที่จะนำการศีกษานานาชาติจากต่างประเทศมาให้นักเรียนและนักศึกษาใน กทม.เรียนฟรี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ และผู้ว่าฯจะต้องนำความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจมาสู่กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพที่เชื่อมต่อถึงผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนในประเทศชั้นนำ แลนมาร์คทางธุรกิจ ศูนย์กลางสินค้ากรุงเทพฯสู่ระดับโลก ศูนย์กลางสถาบันการเงินนานาชาติ ศูนย์กลางการค้าและผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอล และศูนย์กลางตลาดแรงงานดิจิตัลที่เปิดให้คนกรุงเทพฯรับงานจากผู้ว่าจ้างในต่างประเทศได้

 

และเอกลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพฯคือ การส่งเสริมให้เป็นมหานครแห่งความบันเทิงของโลก และคำว่าคนกรุงเทพฯนั้นคือผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯทุกคน รวมถึงจะดูแลแรงงานต่างด้าวด้วย 

ขณะที่ ผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 10 เขต ยังได้กล่าวถึงนโยบายที่ตนจะผลักดันหากได้รับเลือกเข้าสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.นายกรวิชญ์ พูนผล เขตลาดพร้าว เบอร์ 9 จะแก้ปัญหาสภาพพื้นผิวการจราจรและนำเทคโนโลยีมารักษาความสะอาดและปลอดภัยให้พ่อค้าแม่ค้า 

2.นายชัยยะ ศรีภา เขตบางเขน เบอร์ 9 จะเสนอมาตรการเพื่อรองรับให้ธุรกิจต่างๆเปิดตลอดไม่มีปิดแม้มีโรคระบาด 

3.นายมโนกร โรจนสุวรรณ เขตหลักสี่ เบอร์ 7 ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา และใช้ AI เพื่อแก้ปัญหารถติด 

4.นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี เขตสายไหม เบอร์ 8 จะผลักดันการลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

5.นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ เขตบางแค เบอร์ 8 จะเสนอนโยบายสร้างสวัสดิการชีวิตและเครดิตธุรกรรมทางการเงินให้ทุกกลุ่มอาชีพ 

6.นางสาวฤดีมาศ เที่ยงทัศน์ เขตดอนเมือง เบอร์ 7 จะใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดและสร้างอาชีพในแหล่งชุมชนแะตลาด 

7.นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง เขตวัฒนา เบอร์ 8 จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงสก.ผ่านแอ้พได้ตลอดเวลา 

8.นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล เขตปทุมวัน เบอร์ 8 เสนอการจัดระเบียบและเพิ่มการจองพื้นที่เพื่อค้าขายด้วยเทคโนโลยี 

9.ผู้แทน นางสาวแพรลฎา พจนารถ เขตสวนหลวง เบอร์ 10 จะผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสทางการศึกษาและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 

10.นายอดิเทพ จาวลาห์ เขตดุสิต เบอร์ 10 จะเสนอนโยบายรักษาสิทธิในการรับวัคซีนด้วยความสมัครใจ และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน และผลักดันการมีทนายบริการประชาชนกรณีมีการฟ้องร้องตามที่ระบุไว้ในเอกสาร FDA 

และท้ายที่สุด นายสุมิตร สุนทรเวช ประธานพรรคฯ ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่มาฟังนโยบายผู้ว่าฯ กทม. นับเป็นทศวรรษใหม่ของพรรค ที่มีคนรุ่นใหม่ มีความรู้ ความสามารถ และหัวใจที่ทำงานเพื่อประชาชน
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด