svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ผู้ผลิตไบโอดีเซลยันลดส่วนผสมในดีเซล ก็แทบไม่ช่วยให้ราคาต่อลิตรลดลง

10 พฤษภาคม 2565
210

ไม่ช่วยอะไรมาก! ผู้ผลิตไบโอดีเซลยืนยันลดส่วนผสมในน้ำมันดีเซล ก็ไม่แทบช่วยให้ราคาต่อลิตรลดลง แค่ 0.1 - 0.15 บาท/ลิตร ซ้ำราคาน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็อาจจะไม่ได้ลดด้วย

ส่งผลกระทบกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นรายวัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักภาคขนส่ง ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับขึ้นแบบขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวและกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมน้อยที่สุด

 

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซล แต่ยังมีประเด็นที่ภาคประชาชนยังคงกังขา เกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล ที่มีการนำไบโอดีเซลที่มีราคาแพงมาผสม และเชื่อว่า หากนำส่วนผสมดังกล่าวออกไปจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลถูกลงหลายบาทต่อลิตร

 

ล่าสุดวันนี้ (10 พ.ค.) สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยระบุว่า มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยคิดว่าการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลลง จะช่วยให้ราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลลดลงได้มากถึง 2 - 3 บาท/ลิตร ต่อการปรับสัดส่วนการผสมลง 1% รวมถึงราคาสินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มก็อาจจะปรับลดลงด้วยเช่นกัน 

 

 

ผู้ผลิตไบโอดีเซลยันลดส่วนผสมในดีเซล ก็ไม่แทบช่วยให้ราคาต่อลิตรลดลง
 

แต่อันที่จริงแล้วการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลง จะส่งผลให้ราคาจำหน่ายดีเซลลดลงเพียงประมาณ 0.1 - 0.15 บาท/ลิตร ต่อการปรับสัดส่วนการผสมลง 1% เท่านั้น ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็อาจจะไม่ได้ลดลงเลย เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนั้น ผูกติดกับราคาในตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ

สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยระบุว่า อุตสาหกรรมไบโอดีเซลนั้น เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนโดยนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญ ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันฟอสซิลจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรปาล์มน้ำมัน ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มส่วนเกิน รักษาเสถีรยภาพราคาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป

 

ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกโดยกระทรวงพลังงาน ภาครัฐกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลไว้ที่ 8 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งในปี 63 ภาครัฐได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล โดยประกาศให้ไบโอดีเซลบี10 เป็นเกรดพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
 

แต่ในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐมีการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจากเดิมมี 3 เกรด คือบี 10 (เกรดพื้นฐาน) บี7 และบี 20 (เกรดทางเลือก) ลดลงเหลือบี 7 และในช่วงนี้เหลือเพียงบี 5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเป็นอย่างมาก โดยนโยบายดังกล่าวทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลลดลงถึง 35 - 40% หรือคิดเป็นมูลค่า 50-60 ล้านบาท/วัน

 

 

ไบโอดีเซล หนึ่งในแนวนโยบายเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน

ขณะที่ไบโอดีเซลเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ภาครัฐสนับสนุนให้เอกชนลงทุนตามนโยบายของประเทศ สมาคมฯ เห็นว่า การกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้ตามสมควรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มิเช่นนั้นคงเป็นการยากที่ภาครัฐจะขับเคลื่อนประเทศ ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่อไปในอนาคต เนื่องจากเอกชนขาดความมั่นใจว่า นโยบายสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ ที่ออกมานั้นจะมีความต่อเนื่องหรือไม่

 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ อุตสาหกรรมนี้ได้สร้างมูลค่ากว่า 30,000 – 70,000 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านต้นทุนพลังงาน และเข้าใจถึงเหตุผลในการลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากลดสัดส่วนการผสมลงมากกว่าที่เป็นอยู่ อุตสาหกรรมไบโอดีเซลจะได้รับผลกระทบถึงขั้นวิกฤติ

 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลรวมประมาณ 10 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งในแง่อุตสาหกรรมพิจารณาว่า เป็นการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำมากจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่แล้ว ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ อุตสาหกรรมไบโอดีเซลซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการดูดซับผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาตกต่ำให้เกษตรกรจะอยู่รอดได้อย่างไร

 

 

โรงงานผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย

 

ขอบคุณข้อมูลจากสปริงนิวส์