svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

โรงแรมภาคเหนือชี้ 'นักท่องเที่ยวไทย' นักท่องเที่ยวหลัก

02 พฤษภาคม 2565

ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน ระบุ หลังยกเลิก Test&Go พบว่าส่วนใหญ่การจองที่พัก เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย อัตราเข้าพักอยู่ 15% ของจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการประมาณ 10,000-30,000 ห้อง ซึ่งถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อน

ผู้ประกอบการโรงแรมต่างมองว่า แม้ว่าการเปิดประเทศจะกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่เห็นผล เพราะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ แต่โดยภาพรวมถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือต่างได้รับอานิสงส์ แม้ว่ามีเพียงสายการบินเดียว เปิดบินตรงเส้นทางเชียงใหม่-สิงค์โปร์ แต่ในระยะยาวน่าจะมีการเพิ่มเส้นทางอื่นๆ เข้ามาอีก

สมาคมฯมองว่า ตลาดท่องเที่ยวยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยจะเห็นภาพคึกคักอย่างชัดเจนน่าจะช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งอยากให้ทางรัฐบาลผลักดันให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และอยากให้มีการเพิ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟสที่ 5 เพราะมองว่าเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย

 

ด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ วัชรายุธ์ กัววงศ์ ระบุ การเปิดประเทศถือเป็นการส่งสัญญานบวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยขณะนี้จะ

สังเกตได้ว่้าทั้งแหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหารต่างๆ มีการเตรียมพร้อมในการรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ยังคงเป็นตลาดหลักสำคัญ