นายกฯลุงตู่ นั่งประธานหัวโต๊ะประชุมครม. เผย"กลาโหม"เสนอวาระลับที่สุดเอกสารริมแดง ด้านจุรินทร์ รายงานนายกฯหลังแถลงข่าวลาออกจากกรรมการสตรีและกรรมการเสมอภาค เกาะติดรายงานสถานการณ์โควิด-19เล็งมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

19 เม.ย.  65 เป็นการเปิดทำการหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฎ์  รองนายกฯและรมว.พาณิชย์  เตรียมรายงานนายกฯถึงการขอลาออกจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และประธานคณะกรรมการระดับชาติส่งเสริมสถานภาพสตรี   จากปมที่กระแสสังคมเรียกร้องตรวจสอบ ปริญญ์ พานิชภักดิ์  อดีตรองหัวหน้าพรรค ถูกกล่าวหาข่มขืน ลวนลามสตรีหลายราย  ขณะที่วาระการประชุมต้องจับตากระทรวงกลาโหม เสนอเอกสารลับที่สุดริมแดง  

 

ขณะเดียวกัน จะมีการหารือถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ และจะมีการรายงานแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยและแนวทางมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ ศบค.พิจารณาในวันที่ 22 เมษายนนี้ พร้อมกับพิจารณาความช่วยเหลือโควิด-19 จากรัฐบาลญี่ปุ่น 

 

วาระเพื่อพิจารณา   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุม้ติโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต2562/2563

 

ที่น่าจับตา  กระทรวงกลาโหมเสนอเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม (วาระลับริมแดง)

 

กระทรวงสาธารณสุข รายงาน ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น

 

กระทรวงคมนาคม  เสนอรายงานผลการเจรจาระหว่างไทยและมองโกเลีย

 

ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4

 

นอกจากนี้ การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 4(4 th Asia-Pacific Water Summit : 4th APWS)

 

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 

วาระเพื่อทราบ  อาทิ รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 รายงานประจำครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางและรูปแบบการกำหนดความผิดของนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระทำความผิด

 

 

 

 

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าอาจมีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 

มาตรการการลดค่าครองชีพอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณา เช่น แนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงและปุ๋ยขาด รวมถึงปัญหาอาหารสัตว์ 

 

การลดอัตราหรืองดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในปี 2565 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด