อัปเดตข้อมูลให้ตรงนี้ สำหรับผู้ที่ใช้ประกันสังคม มาตรา 40 หรือ ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 ทำการรักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้ในตรงนี้มีคำตอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กลายเป็นประเด็นที่สอบถามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณี ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ม.40 ของประกันสังคม ที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และทำการรักษาตัวที่บ้าน จะสามารถเบิกเงินได้เท่าไหร่ และต้องทำอย่างไรบ้าง "ตรงนี้มีคำตอบ" ตรวจสอบข้อมูลให้แฟนข่าวครบถ้วนแล้ว

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40
มีสิทธิการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อนำส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายใน 4 เดือนย้อนหลัง มีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 

ประกันสังคม ม.40 ติดโควิด รักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาได้หรือไม่ อ่านที่นี่

สิทธิที่จะได้รับ : ทางเลือก 1,2,3

1. กรณีเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 300 บาท (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) โดยพิจารณาตามเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel

2. กรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท(ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) โดยพิจารณาตามเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์หรือเอกสารอื่นที่ระบุว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation) หรือการดูแลแยกกักตัวในชุมชน (Community) ให้ถือว่าเป็นการหยุดเพื่อพักรักษาพยาบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ทางเลือก 1,2
- กรณีไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และไม่มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลให้พิจารณาจ่าย ครั้งละ 50 บาท (ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข) โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม ม.40 ติดโควิด รักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาได้หรือไม่

สิทธิที่จะได้รับ : ทางเลือก 3


- ไม่คุ้มครองกรณีไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และไม่มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาล
ยื่นเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40) พร้อมลงนามในแบบฟอร์มด้วยตนเอง
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ สามารถใช้ได้ 4 ธนาคารดังนี้ค่ะ
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ยื่นเรื่องรับสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

ประกันสังคม ม.40 ติดโควิด รักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาได้หรือไม่ หลังเกิดกระแสดราม่าร้อนแรง จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ญาติผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมรายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1506 และเจ้าหน้าที่บอกให้ไปต่อคิวรับยาจากโรงพยาบาล หากรอคิวนาน แนะนำก็ให้ซื้อยากินเอง นั้น

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดต่อญาติผู้ป่วยตามคลิปเสียง เพื่อสอบถามข้อมูล และขออภัยในเรื่องดังกล่าว

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นว่า สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในด้านข้อมูล และประสานงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล Hospitel และ Home Isolation ตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนสิ้นสุดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพร้อมรับคำแนะนำจากผู้ประกันตนในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน 

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม

 

 

เช็กด่วน ม.40 ติดโควิด รักษาตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาได้หรือไม่ ตรงนี้มีคำตอบ