background-defaultbackground-default
เผยขั้นตอน "ผู้ประกันตน" ต้องทำอย่างไร เมื่อสงสัยติดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน (Omicron) ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธ์ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก ล่าสุด สธ. ได้ปรับหลักเกณฑ์รักษาใหม่ เพื่อเดินหน้าปรับ "โควิด-19" เป็นโรคประจำถิ่น ผู้ประกันตนที่สงสัยว่าติดโควิด ต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มีนาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หากสถานการณ์ระบาดมีผู้ประกันตนที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม กำชับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมที่ทำการรักษาสามารถเบิกค่ารักษาและค่าตรวจ กับสำนักงานประกันสังคมได้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

รวมทั้งการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนสงสัยและเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง หรือที่สถานพยาบาลตามสิทธิ 

 

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน


สำหรับการตรวจวินิจฉัย Antigen test kit (ATK) หากผลตรวจ ATK เป็นบวกขึ้น 2 ขีด เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษา  ดังนี้

 กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย-ปานกลาง 

การเข้ารับการรักษา (Home Isolation : HI) กรณีผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน และมีความพร้อมด้านสถานที่ โดยไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR โดยติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ หรือ สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอรับการรักษาจัดส่งยา หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา พร้อมทั้งการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาลของสถานพยาบาลนั้น

 

 Antigen test kit (ATK)

ช่องทางการติดต่อเข้ารับการรักษาตัวในระบบ Home Isolation ของ สปสช. มี 3 ช่อง ได้แก่

 • โทรศัพท์เข้าสายด่วน 1330 กด 14
 • ไลน์ Official สปสช. @nhso หรือ คลิกที่นี่  
 • ลงทะเบียนด้วยตัวเองด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนเว็บไซต์ สปสช. หรือ คลิกที่นี่

 

กรณีที่ผู้ประกันตน ไม่สะดวกในการติดต่อด้วยตนเอง ทางสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ช่วยเหลือขอรับรักษาหรือโทรศัพท์ติดต่อ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่, จังหวัด, สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

 

เผยขั้นตอน "ผู้ประกันตน" ต้องทำอย่างไร เมื่อสงสัยติดโควิด-19

 

การเข้ารับการรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation : CI)

กรณีผู้ประกันตนประสงค์เข้ารักษาที่บ้าน แต่สภาพบ้านไม่พร้อมทำ CI สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก่อน หรือติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 

 

การเข้ารับการรักษาใน Hospitel

 • กรณีผู้ประกันตนประสงค์รักษาใน Hospitel ด้วยมีข้อจำกัดไม่สามารถรักษาที่บ้านได้สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
 • การตรวจ RT-PCR ยืนยันผลเป็นบวก ให้สถานพยาบาลตามสิทธิฯ หรือสถานพยาบาลที่ทำการตรวจ จัดหา Hospitel รับผู้ประกันเข้ารักษาโดยเร็ว

 

เผยขั้นตอน "ผู้ประกันตน" ต้องทำอย่างไร เมื่อสงสัยติดโควิด-19

กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง มีอาการรุนแรง ดังต่อไปนี้

 • มีไข้, ไอ, หายใจเหนื่อย และมีโรคประจำตัว
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ, ไตวายเรื้อรัง, เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น
 • กรณีที่มีโรคประจำตัวควบคุมไม่ได้
 • ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์
 • ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ/สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และเข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาลตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนด

 

กรณีผลตรวจ ATK เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) 

 • หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส, ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเหนื่อย, ตาแดงลผดผื่น, ถ่ายเหลว แนะนำให้ผู้ประกันตนติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR
 • หากผลตรวจยืนยันเป็นลบ มีประวัติเสี่ยงแนะนำให้กักตัว สังเกตอาการ และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน ไม่มีประวัติเสี่ยง โดยไม่ต้องกักตัว
 • หากผลตรวจยืนยันเป็นบวก สถานพยาบาลรับผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโดยเร็ว ตามแนวทางการรักษา โควิด-19
 • กรณีแพทย์ซักประวัติ ไม่มีความเสี่ยง และไม่เข้าเกณฑ์การตรวจของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนประสงค์ขอตรวจเอง ซึ่งไม่อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบเอง 

 

เผยขั้นตอน "ผู้ประกันตน" ต้องทำอย่างไร เมื่อสงสัยติดโควิด-19

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางการติดต่อประสานงานให้บริการช่วยเหลือผู้ประกันตน เข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ Hospitel กรณีที่ไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขาทุกแห่ง หรือที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 * ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด