กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลืออดีตลูกจ้าง "เดอะ วัน ประกันภัย" ถูกเลิกจ้างหลังปิดกิจการ เคาะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จ่ายชดเชย 285 คน วงเงิน 5,027,890 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลืออดีตพักงาน บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังปิดกิจการ เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด ว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงอดีตลูกจ้างบริษัทประกันภัยดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ปิดกิจการส่งผลให้ลูกจ้างตกงานทันที สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความสามารถและไม่มีความพร้อมในการรับประกันภัยอีกต่อไป จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยเหลือลูกจ้างอย่างใกล้ชิด

 

เคาะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5 ล้านบ. ช่วยอดีตพนักงาน "เดอะวัน ประกันภัย"
 

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. กล่าวว่า ในวันที่ 1 – 9 ก.พ.65 อดีตลูกจ้างบริษัทดังกล่าวยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีเงินค่าชดเชย) เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตามสิทธิที่พึงได้

 

ทั้งนี้ กสร. ตรวจสอบพบว่า มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เคาะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5 ล้านบ. ช่วยอดีตพนักงาน "เดอะวัน ประกันภัย"

 กสร. จึงดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 285 คน รวมเป็นเงิน 5,027,890 บาท โดยลูกจ้างที่แจ้งรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จะได้รับเงินเมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 ส่วนลูกจ้างที่แจ้งรับเงินต่างธนาคาร จะได้รับเงินภายในวันที่ 22 ก.พ.65

 

เคาะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5 ล้านบ. ช่วยอดีตพนักงาน "เดอะวัน ประกันภัย"