"นิพนธ์" ฟิตตอบ 2 กระทู้ปมที่ดิน จ.ตรังออก น.ส.3 ก. มิชอบ สั่งเข้มให้เพิกถอนเอกสาร น.ส.3ก.  -เร่งปรับซ่อมสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย จ.หนองบัวลำภู ให้ชาวบ้านสัญจร-ขนสินค้าเกษตรได้สะดวกขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีมหาดไทยให้ตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่องขอให้ตรวจสอบการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ในพื้นที่ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 11 ฉบับ ว่าได้ออกทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน หรือออกทับเขตป่าชายเลนหรือไม่


โดยนายนิพนธ์ ชี้แจงว่า  กรมที่ดินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดแรกเพื่อตรวจสอบที่ดินดังกล่าวจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 429 ไร่ – งาน 74 ตารางวา  จากทั้งหมด 11 แปลง โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดิน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน  ปรากฎว่าที่ดินดังกล่าวได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจาก ส.ค. 1 ซึ่งเป็นหลักฐานเดิมของ น.ส. 3 ก. ดังกล่าว แจ้งข้างเคียงบางด้านจดป่าว่างเปล่าและป่าเลน ซึ่งเป็นการนำที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. 1 มารวมออก น.ส. 3 ก.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

"นิพนธ์"ฟิตตอบ 2 กระทู้ ปมที่ดินตรัง-เร่งซ่อมสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย    

 

ล่าสุดกรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนฯ ยังดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงได้กำหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่แท้จริงของ ส.ค. 1  ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. 3 ก. มีข้อสงสัยในเขตปกครองว่า เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้ในหมู่ที่ 2 แยกเป็นหมู่ 5 ตำบลวังวนหรือไม่ และจากหมู่ที่ 4 แยกเป็นหมู่ 3 หรือไม่ จึงต้องทำการตรวจสอบให้ชัดเจน ว่าแต่ละแปลงปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ใดบ้าง 

 

“ ผมได้สั่งการให้เร่งรัดในการดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งกรมที่ดินจะได้ทำหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ให้ดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์  เมื่อเพิกถอน น.ส. 3 ก. แล้ว  จากนั้นก็จะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบต่อไป  ทั้งเจ้าพนักงานที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ขณะนั้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

 

"นิพนธ์"ฟิตตอบ 2 กระทู้ ปมที่ดินตรัง-เร่งซ่อมสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย

ต่อมานายนิพนธ์ ยังได้ตอบกระทู้แยกเฉพาะของ  นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ถึงการปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู  ที่ปัจจุบันมีสภาพเป็นสะพานไม้เก่าชำรุดเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไป - มาด้วยความยากลำบาก ไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ว่า สะพานข้ามลำห้วยส้มป่อยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาด่าน ซึ่งได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้ว โดยทางเทศบาลตำบสลนาด่านได้บรรจุแผนโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อย ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อยงบประมาณ 500,000 บาท  ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างวิศวกรรับรองแบบการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยส้มป่อย และจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

ในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยส้มป่อย ปัจจุบันเทศบาลนาด่านยังไม่ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2566 – 2570 เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ก.มหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประสานและเร่งรัดให้เทศบาลนาด่าน นำโครงการดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อไป


 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด