ประเด็นร้อนๆ สำหรับ คนละครึ่งเฟส4 คนเดิม ผู้ที่สิทธิเดิม ระวังอาจถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามภายในกำหนดเวลา อดรับเงินสนับสนุนเฟส 4 จำนวน 1,200 บาท หรืออาจต้องรอลงทะเบียนใหม่ เมื่อมีการนำสิทธิที่เหลือ มาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขข้อให้ครบถ้วน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อัปเดตความคืบหน้า โครงการคนละครึ่งเฟส 4  ที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนวงเงินค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่งฯ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 

ในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-วันที่ 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน 

คนละครึ่งเฟส 4 คนเดิมระวังถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามกำหนด เช็กเงื่อนไขให้ดี!

สำหรับคนเดิม คนที่ได้รับสิทธิต่อเนื่อง ระวังอาจถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

โครงการคนละครึ่งเฟส 4  แบ่งผู้รับสิทธิเป็น 2 กลุ่ม คือ  

คนเดิม คือ ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง 

 

หากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับคนใหม่

 

ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนด สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

 

 

คนละครึ่งเฟส 4 คนเดิมระวังถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามกำหนด เช็กเงื่อนไขให้ดี!

คนใหม่ กำหนดเริ่มลงทะเบียน 10 ก.พ. 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง

 

  • สำหรับประชาชนทั่วไป(คนใหม่)ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส  3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ 

 

สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ช่องทางการลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี 

 

  1. กรณีผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 
  2. กรณีผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือคนใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน 
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
  • หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

 

คนละครึ่งเฟส 4 คนเดิมระวังถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามกำหนด เช็กเงื่อนไขให้ดี!

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯแล้ว

 

คนละครึ่งเฟส 4 คนเดิมระวังถูกตัดสิทธิ หากไม่ทำตามกำหนด เช็กเงื่อนไขให้ดี!

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office