พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! "เบทาโกร" แจงสต๊อกหมู 2 แสนกิโลกรัมที่สงขลา ยืนยันไม่ได้กักตุน แจ้งต่อพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมาแล้ว พร้อมร่วมมือภาครัฐ ขายหมูสดกิโลกรัมละ 150 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เข้าตรวจสอบภายใน ห้องเย็น บริษัท ปิติซีฟู๊ด จำกัด หลังได้รับแจ้งว่า มีการกักตุน “เนื้อหมู” กว่า 2 แสนกิโลฯ ซึ่งทางบริษัทห้องเย็นรับฝาก และผู้มาเช่า ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน โดยภายหลังพบว่าบริษัทที่มาขอเช่า คือ บริษัท “เบทาโกร” และได้มีการออกหนังสือยืนยันว่า การจัดการสต๊อกดังกล่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ ไม่ใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานาน เพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด โดยแจ้งข้อมูลปริมาณต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว และเป็นการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 8 จังหวัด ในระยะ 5-7 วัน (อ่านรายละเอียด) 

 

"เบทาโกร" แจงไม่ได้กักตุนหมู 2 แสน กก. ร่วมมือรัฐขายหมูสด กก. ละ 150 บาท

   

     ล่าสุดวันนี้ (21 ม.ค.) บริษัท “เบทาโกร” ได้ออกหนังสือชื้แจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตามที่ ระบุ ในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรอง สินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด 

 

"เบทาโกร" แจงไม่ได้กักตุนหมู 2 แสน กก. ร่วมมือรัฐขายหมูสด กก. ละ 150 บาท
 

     ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ระบุให้ "ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัวห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ดำเนินการแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

     บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การจัดการสต๊อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ มิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานาน เพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต๊อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
 

"เบทาโกร" แจงไม่ได้กักตุนหมู 2 แสน กก. ร่วมมือรัฐขายหมูสด กก. ละ 150 บาท

     อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณสุกรและระดับราคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความกังวลใจของผู้บริโภคต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ยกระดับมาตรการ ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้บริโภค โดยการผสานความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยการจำหน่ายหมูสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายในโครงการ 667 แห่งทั่วประเทศ

 

     เครือเบทาโกร ยึดมั่นในเจตนารมณ์ทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

 

"เบทาโกร" แจงไม่ได้กักตุนหมู 2 แสน กก. ร่วมมือรัฐขายหมูสด กก. ละ 150 บาท