ข่าวดีของคนไทย! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้องใน รพ. สนาม hospital จากเดิม 1,500 บาท เป็น 1,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     นับเป็นอีกข่าวดีสำหรับคนไทยในสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยวันนี้ (18 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "Anti-Fake News Center Thailand" เผยแพร่ข้อความระบุว่า สบส.ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท จริงหรือ?

 

     ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง สบส. ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
 

ข่าวดีของคนไทย! สบส.ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท

     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 7) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับลดอัตราค่าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR จากเดิมฉบับแรก 3,125 บาท เป็น 1,300 -1,500 บาท และลดค่าห้องในรพ. สนาม hospital จากเดิม 1,500 บาท เป็น 1,000 บาท โดยได้หารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนและกองทุนที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจากเป็นอย่างดีในการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดบริการให้กับประชาชน
 

ข่าวดีของคนไทย! สบส.ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,300-1,500 บาท

     และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://hss.moph.go.th/index2.php หรือโทร สบส. Call Center 1426

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข