ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้ม ต่อสายพันธุ์เดลต้าและ "โอมิครอน" ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลตาและ "โอมิครอน" ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ครึ่งโดส (Pfizer) และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3  ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือแอสตร้าเซเนก้ามา (AstraZeneca) แล้ว 2 เข็ม พบว่า 

 

เช็กที่นี่ สูตรวัคซีนเข็ม 3 แต่ละตัวกัน "โอมิครอน" ได้แค่ไหน

สูตร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" 

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า 

 •  ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ = 587 GMT  
 •  ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

 

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 •  ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,002 GMT  
 •  ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 507 GMT

 

 ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 1,143 GMT  
 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 531 GMT

 

เช็กที่นี่ สูตรวัคซีนเข็ม 3 แต่ละตัวกัน "โอมิครอน" ได้แค่ไหน

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า 

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 121 GMT  
 •  สายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ไม่ดีนัก = 22 GMT


 แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 674 GMT  
 •  สายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT


 แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

 • ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาได้ดี = 917 GMT  
 • สายพันธุ์ "โอมิครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 521 GMT

 

เช็กที่นี่ สูตรวัคซีนเข็ม 3 แต่ละตัวกัน "โอมิครอน" ได้แค่ไหน

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ซิโนแวค และ แอสตร้าเซเนก้า ควร "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลตาและ "โอมิครอน"  (หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)