“จุรินทร์” เบรกขึ้นราคาไข่-เนื้อไก่ สั่งกรมการค้าภายในติดตาม เตรียมขอ“งบกลาง” อุดหนุนผู้เลี้ยงรายย่อย แก้ปัญหาหมูแพง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  พูดถึงกรณีที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราคาไข่ไก่ และเนื้อไก่ ที่ทยอยปรับตัว  ว่า "ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าว ซึ่งอาจมีการฉกฉวยขึ้นราคา ก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค   แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใด  ก็สามารถ ทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไป ว่า  มีความจำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย จากการกดราคาทางนโยบาย เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก"

รัฐมนตรีพาณิชย์ ยืนยันว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปติดตามราคาเนื้อไก่ และไข่ไก่ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ หลังจากเนื้อหมูได้ขึ้นราคาไปแล้ว โดยกรมการค้าภายใน กำหนดให้ตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละ 3 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ขณะเดียวกัน ก็ยังจะต้องช่วยเหลือดูแลกับเกษตรกรรายย่อยด้วย โดยจะต้องสมดุลกันระหว่างผู้บริโภค และเกษตรกรรายย่อย 

ส่วนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหลังจากเนื้อหมูขึ้นราคาไปแล้วนั้น รัฐมนตรีพาณิชย์ ย้ำว่า ขณะนี้มีโครงการธงฟ้าลดราคา ที่กำหนดราคาหมูเนื้อแดงไว้คงที่ในกิโลกรัมละ 150 บาท พร้อมเตรียมเสนอขอ "งบกลาง" จากนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งมาชดเชยราคาในโครงการฯ ที่ตรึงไว้ 150 บาทต่อกิโลกรัม และอุดหนุนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป และไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคต โดยในวันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.) จะชี้แจงด้วยวาจาให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนในเบื้องต้น

ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ยังยอมรับว่า การพิจารณานำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะจะต้องระมัดระวังโรคติดต่อที่มากับหมู และสุขอนามัย รวมถึงข้อกฎดันทางการค้าอื่น ๆ