svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 3 บาท/ฟอง มีผลวันพรุ่งนี้

09 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศ ขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 3 บาท/ฟอง มีผลวันพรุ่งนี้ สูงขึ้นจากช่วงกลางปี 20 สตางค์/ฟอง

ประชาชน กำลังเผชิญปัญาสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะปัญหาหมูแพง ซึ่งเริ่มปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.64 และในวันพรุ่งนี้ (10 ม.ค.65) ไข่ไก่ เป็นสินค้ารายต่อมาที่ปรับขึ้นราคา โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 3 บาท ดังนี้

ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 3 บาท/ฟอง มีผลวันพรุ่งนี้


.
"สมาคมฯ ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 10 มกราคม 2565 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป"


ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 3 บาท/ฟอง มีผลวันพรุ่งนี้

ส่วนสาเหตุที่ราคาไข่ไก่มีแนวโน้มปรับขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ไข่ไก่ล้นตลาด ราคาตกต่ำ จึงมีการลดจำนวนแม่ไก่ยืนกรง เป็นช่วงที่คนหันมาบริโภคไข่"ฏ๋มากขึ้น หลังจากเนื้อหมูแพง ขึ้น ทำให้ความต้องการไข่มากขึ้น

 

สำหรับราคาขายปลีกไข่ไก่อ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทย ณ ปัจจุบัน ไข่ไก่เบอร์ 0 อยู่ที่ฟองละ 4 บาท  เบอร์ 2 ที่นิยมบริโภคกันอยู่ที่ฟองละ 3.33 บาท 

 

การประกาศ ราคาไข่คละหน้าฟาร์มใหม่ ที่ 3 บาท/ฟอง นับว่าสูงขึ้นจากช่วงกลางปี ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.80 บาท/ฟอง

ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 3 บาท/ฟอง มีผลวันพรุ่งนี้

logoline