“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565” ส่วนใหญ่เชื่อสถานการณ์การเมืองปี 65 ยังวุ่นวาย -รัฐบาลประยุทธ์อยู่ยาว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจและโควิด 19 ในปี 2565” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 4-6 มกราคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,325 หน่วยตัวอย่าง

 

เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด 19 ในปี 2565จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 46.34 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 34.72 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น ร้อยละ 10.04 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายน้อยลง ร้อยละ 3.77 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะไม่วุ่นวายเลยและร้อยละ 5.13 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

“นิด้าโพล” เผย ปชช. เชื่อ ปี 65 เศรษฐกิจแย่ - การเมืองวุ่น - ประยุทธ์อยู่ยาว

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2565 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.36 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี รองลงมา ร้อยละ 11.47 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 7.85 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 7.32 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะลาออก ร้อยละ 6.64 ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งครบ 8 ปี ร้อยละ 3.47 ระบุว่าจะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล และทำให้รัฐบาลล่ม

 

“นิด้าโพล” เผย ปชช. เชื่อ ปี 65 เศรษฐกิจแย่ - การเมืองวุ่น - ประยุทธ์อยู่ยาว

 

ร้อยละ 3.17 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะโดนชุมนุมขับไล่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.28 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะโดนรัฐประหาร ร้อยละ 0.98 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 16.45 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อม็อบ “กลุ่มสามนิ้ว” ในปี 2565 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.64 ระบุว่า ม็อบจะไปเรื่อย ๆ เหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 14.34 ระบุว่า ม็อบจะมีความรุนแรงมากขึ้น ร้อยละ 12.00 ระบุว่า ม็อบจะอ่อนแรงลง ร้อยละ 5.43 ระบุว่า ม็อบจะสามารถยกระดับได้ ร้อยละ 3.92 ระบุว่า ม็อบจะยุติลง ร้อยละ 3.55 ระบุว่า แกนนำม็อบจะโดนคดีความมากขึ้น ร้อยละ 1.58 ระบุว่าม็อบจะสามารถขับไล่รัฐบาลได้ และม็อบจะโดนสลายการชุมนุมอย่างหนัก ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 1.13 ระบุว่าม็อบจะสามารถบรรลุข้อเรียกร้องตามที่ต้องการ ร้อยละ 0.91 ระบุว่า ม็อบจะสามารถเจรจายุติความขัดแย้งกับรัฐบาลได้ และร้อยละ 14.57 ระบุว่าเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 45.73ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 34.04 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะเหมือนเดิม และร้อยละ 20.23 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีขึ้น

 

“นิด้าโพล” เผย ปชช. เชื่อ ปี 65 เศรษฐกิจแย่ - การเมืองวุ่น - ประยุทธ์อยู่ยาว

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2565 ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.04 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึ้น รองลงมา ร้อยละ 24.98 ระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะเหมือนเดิม ร้อยละ 18.72 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะลดน้อยลง และร้อยละ 14.26 ระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป