svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงยังหนุน"ชัชชาติ"นั่งผู้ว่าฯกทม.

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจคนกรุงเทพ อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. พบหนุน "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์"สูงถึงร้อยละ 38.8 คะแนนนำ ดร.เอ้ ที่ตามมาห่าง ๆ ร้อยละ 13.06 ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ความนิยมอันดับ 4 ร้อยละ 10.25

2 ธันวาคม 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 9 

 

 จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.  พบว่า

 • อันดับ 1 ร้อยละ 38.80 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 13.06 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.25 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 ร้อยละ 4.94 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 6 ร้อยละ 4.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.96 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงยังหนุน\"ชัชชาติ\"นั่งผู้ว่าฯกทม.

 

นอกจากนี้ ร้อยละ 1.82 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือมาดามแป้ง, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 เดือน ธ.ค. 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และน.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงยังหนุน\"ชัชชาติ\"นั่งผู้ว่าฯกทม.

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า

 • อันดับ 1 ร้อยละ 28.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 12.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.24 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.86 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 • อันดับ 5 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 6 ร้อยละ 6.68 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.87 ระบุว่าเป็น ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • อันดับ 9 ร้อยละ 3.57 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10 ร้อยละ 3.42 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 11 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • อันดับที่ 12 ร้อยละ 1.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล
 • อันดับ 13 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

 

นอกจากนี้ ร้อยละ 0.76 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย และผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

 

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจครั้งที่ 9 คนกรุงยังหนุน\"ชัชชาติ\"นั่งผู้ว่าฯกทม.

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 เดือน ธ.ค. 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครในทีมพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น