svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯ นัด ครม.ประชุมทางออนไลน์อังคารนี้ตามมาตรการ ศบค.

01 มกราคม 2565

ทุกคนต้องปฏิบัติตาม! นายกฯ นัด ครม.ประชุมทางออนไลน์อังคารนี้ตามมาตรการ ศบค. พร้อมเลื่อนงานพบปะ ขณะที่ทำเนียบฯ ขอสื่อมวลชนงดรวมกลุ่ม ให้ wfh 4-14 ม.ค. นี้

     วันนี้ (1 ม.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากมาตรการของ ศบค. ที่มีไปยังส่วนราชการและหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน หรือ work from home หลังเทศกาลปีใหม่ 

 

นายกฯ นัด ครม.ประชุมทางออนไลน์อังคารนี้ตามมาตรการ ศบค.

     ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจะประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์จากที่พัก และเลื่อนงานพบปะนัดหมายไปก่อน
 

นายกฯ นัด ครม.ประชุมทางออนไลน์อังคารนี้ตามมาตรการ ศบค.

     ดังนั้น จึงขอให้สื่อมวลชนงดรวมกลุ่มในทำเนียบฯ ให้ wfh ตามแนวปฏิบัติของ ศบค. และหน่วยงานราชการข้างต้น ระหว่างวันที่ 4 - 14 ม.ค. 65 ด้วย