สำนักเลขาธิการวุฒิสภาออกหนังสือเวียนถึงข้าราชการขอความร่วมมือทำงานอยู่บ้านระหว่าง 4-14 ม.ค. ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง หลังโอมิครอนระบาดหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งเวียนภายใน โดยมีใจความระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอนที่แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 100 ประเทศ และมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าสายพันธุ์หลักในปัจจุบันคือเดลต้ามากถึง 2-5 เท่า

 

ส.ว.สั่งข้าราชการ WFH 100% กันโอมิครอน

 

แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 2 เข็ม ไวรัสโอไมครอนก็สามารถทำให้ประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 

น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา จึงมีข้อสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน

ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 – วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

 

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประกาศให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา WFH ร้อยละ 50 โดยสลับวันเว้นวัน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565