svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ กสทช. ชุดใหม่ผ่าน 5 จาก 7 คน

20 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ชุดใหม่ 5 คน จาก 7 คน ส่วน "กิตติศักดิ์ -ร.ท.ธนกฤษฏ์" โดนตีตก

20 ธันวาคม 2564 การประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เรียบร้อยแล้ว

 

โดยที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาเป็นรายงานลับ เนื่องจากมีรายละเอียดบางประการที่จำเป็นต้องรักษาเป็นความลับ และพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมลับแล้ว ที่ประชุมได้มีการนับคะแนนผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 7 คน ผลปรากฏว่า  

 

1. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับคะแนนเสียง 212 เสียงต่อ 5 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนเสียง 213 สียงต่อ 4 ไม่ออกเสียง 6 เสียง

 

 

3. ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับคะแนนเสียง 210 เสียงต่อ 6 เสียง ไม่ออกเสียง 7 เสียง

 

4. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้รับคะแนนเสียง 196 เสียงต่อ 19 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง 

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ได้รับคะแนนเสียง 205 ต่อ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 7 เสียง

 

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้รับความเห็นชอบ  63 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 145 คะแนน ไม่ออกเสียง 15 คะแนน

 

เช่นเดียวกับ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ด้านอื่นๆ ได้รับความเห็นชอบ  60 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 142 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน

 

ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งหมด 5 คน และไม่เห็นชอบ 2 คน คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ และ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ เนื่องจากได้รับความเห็นชอบน้อยว่า 124 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการ กสทช.

 

logoline