บอร์ดผลไม้ มอนิเตอร์สถานการณ์นำเข้าผักและผลไม้ผ่านด่านไทย-ลาว-จีน ป้องกันสินค้าเกษตรต่างประเทศทะลักเข้าไทยกระทบเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขจร เราประเสริฐ ระบุ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ๊ตบอร์ด (Fruit Board)  ครั้งที่ 7/2564 ที่มีนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ได้หารือในเรื่องสถานการณ์การผลิตไม้ผลในปี 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565-2570

 

สำหรับมาตรการป้องกันผักผลไม้นำเข้ากรณีการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีนนั้น ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน จากข้อมูลของศุลกากรพบว่ามีการนำสินค้าผักจากจีนเข้ามาแล้ว 33 ตู้ บรรจุตู้ละ 20 ตัน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเดินรถไฟเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีสินค้าจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการขนส่งจากจีนมาถึงไทยใช้เวลาเพียง 2 วัน

เกษตรฯห่วง ผัก-ผลไม้ จีนทะลักเข้าไทย

ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้ของด่านนำเข้า รวมทั้งศึกษาโอกาสและผลกระทบการขนส่งผักและผลไม้ทางราง (รถไฟ) ผ่าน 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย

 

รวมทั้งกำชับให้เพิ่มการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผ่านด่านส่งออก โดยเน้นย้ำความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องการเปิด-ปิดช่องทางด่านส่งออก ในสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร

หากมีการปิดด่านใดให้เตรียมแนวทางอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการใช้บริการด่านใกล้เคียง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้