background-defaultbackground-default
ด่วน! “อนุรักษ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ศาลฎีการับคำร้องคดีเรียกเงิน 5 ล้าน

ด่วน! “อนุรักษ์” ส.ส.มุกดาหาร เพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับคำร้องคดีเรียกเงิน 5 ล้าน แลกกับการผ่านงบฯ กรมทรัพยากรน้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     ความคืบหน้ากรณีที่ ป.ป.ช. สั่งฟันอาญา-วินัย “อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์” ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย กรณีเรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกผ่านงบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พยานหลักฐานเจือสมเชื่อได้ว่ามีการเรียกรับเงินจริง (อ่านรายละเอียด)  

 

     ล่าสุดวันนี้ (16 ธ.ค.) มีรายงานว่า วานที่ผ่านมา (15 ธ.ค.) ศาลฎีกาได้อ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 4/2564  ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง และนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณ ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้ 
 

     โดยคดีนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 7, 8, 9 และ 27 
 

ด่วน! “อนุรักษ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ศาลฎีการับคำร้องคดีเรียกเงิน 5 ล้าน

     ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องของผู้ร้องบรรยายพฤติการณ์ที่กล่าวหา พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และผู้ร้องดำเนินการตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 ครบถ้วนแล้ว จึงมีคำสั่งให้รับคำร้อง  

 

ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย
 

     เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วและมิได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้คัดค้านย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 235 วรรคสาม นัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 10 ก.พ. 2565 เวลา 09.30 น. 

 

ด่วน! “อนุรักษ์” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ศาลฎีการับคำร้องคดีเรียกเงิน 5 ล้าน
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด