นายก อบจ.เชียงราย เปิดห้องต้อนรับ นักศึกษาสถาบันประปกเกล้า ร่วมหารือ พัฒนาและขับเคลื่อนโครงการ"ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม" ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชี้ การตลาดถือเป็นหัวใจสำคัญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 11 (ปนป.11) กลุ่มไก่ฟ้า สถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายสุวัฒน์ คีรีวิเชียร นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าพบนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือและการขับเคลื่อนโครงงาน "ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษากลุ่มไก่ฟ้าจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มสตรีปกาเกอะญอ บ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มมูลค่า แต่ยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

นักศึกษา ปนป.11 หารือ นายก อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อน"ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม"

นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและยินดีที่นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเลือกพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในจังหวัดเชียงรายนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ตามแนวชายแดนและพื้นที่สูง โดยสิ่งที่สำคัญในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์นั้นคือจะต้องทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อจะได้มีความเข้มแข็ง และสำหรับกลุ่มปกาเกอะญอนั้นจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีความรักธรรมชาติ ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และทอผ้า ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาเรื่องผ้าทอของปกาเกอะญอให้เข้ากับยุคสมัยได้จะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากปัจจุบันผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายยังมีการตัดเย็บแบบดั้งเดิม ซึ่งที่ผ่านมาตนก็พยายามจะนำเอาผ้าเหล่านี้มาสวมใส่ เพื่อจะให้เห็นว่าความเป็นจริงเราสามารถนำเอาผ้าทอ ผ้าปักเหล่านี้มาทำให้มีความร่วมสมัยได้โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะเอาไว้ ดังนั้นโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า และหากมีสิ่งใดที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะสามารถสนับสนุนได้ก็มีความยินดี
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ นายก อบจ.เชียงราย ยังได้แนะนำถึงการดำเนินโครงการ โดยได้ยกเอาประสบการณ์จากการทำงานในท้องถิ่นมาร่วมสิบปี ซึ่งได้มองเห็นว่าที่ผ่านมานั้นแต่ละหน่วยงานได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อจบการอบรมทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ดังนั้นเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเมื่อได้ความรู้ไปแล้ว จะสามารถทำให้เกิดอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือเรื่องของช่องทางการตลาดที่จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะถ้าเมื่อไหร่ตลาดสนใจ มันจะเกิดการมาสร้างงาน

นักศึกษา ปนป.11 หารือ นายก อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อน"ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด