เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กว่า 70 คน เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทย จี้ "นิพนธ์" ลาออก ชี้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง เหตุสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกว่า 70 คน ได้เดินทางมาที่หน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อเรียกร้องให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลาออกจากตำแหน่ง หลังออกมาสนับสนุนให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยการเดินทางมาของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นในครั้งนี้ มาพร้อมกับจดหมายลาออกที่ทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้ร่างไว้ โดยมีใจความว่า

 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกมหาดไทย จี้ "นิพนธ์" ลาออก

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกระผม นายนิพนธ์ บุญญามณี ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระผมได้ทำหน้าที่ด้วยการยึดหลักของตนเอง ตลอดมา และการยึดหลักของตัวเองนั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมายโดยเฉพาะ กรณีการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะ กระผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับกรมที่ดิน ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปรากฎหลักฐานชัดเจนว่ามีคนในครอบครัวและญาติของกระผม เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหาที่ดินก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม แม้ว่ากระผมจะได้ชี้แจงไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ว่าสังคมเหมือนไม่เชื่อถือคำชี้แจงของกระผม ซึ่งกระผมไม่เข้าใจว่า ทำไมสังคมไม่เชื่อถือ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกมหาดไทย จี้ "นิพนธ์" ลาออก

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการผลักดันเปลี่ยนผังเมืองโดยกรมโยธาธิการเพื่อให้ที่ดินที่บริษัท TPIPP และคนในครอบครัวของกระผมจัดหาเปลี่ยนจากสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นสีม่วงเพื่อให้เกิดการสร้างนิคมอุตสาหกรรม รองรับการสร้างกำไรของบริษัท ซึ่งกระผมเห็นว่าสังคมได้รู้ทันแล้วว่า เกิดการรวมหัวกันของอำนาจรัฐเพื่อให้บริษัทเอกชนเพียงสองบริษัทนำที่ดินของประชาชนเกือบสองหมื่นไร่ไปทำกำไร 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกมหาดไทย จี้ "นิพนธ์" ลาออก

เมื่อสังคมรู้ทันแล้วกระผมก็มิอาจ แบกหน้าทำหน้าที่ต่อไปได้ อีกประการหนึ่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้มีการสลายการชุมนุมของพี่น้องจะนะหน้าทำเนียบรัฐบาล แม้ว่าข้าพเจ้าจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมให้ได้ เพื่อให้ที่ดินที่พวกพ้องข้าพเจ้าซื้อไว้นั้นขายต่อทำกำไรได้แต่สังคมก็รู้ทันอีกแล้ว

 

ข้าพเจ้าเห็นว่าพฤติกรรมของข้าพเจ้าสังคมไม่เชื่อถือแล้ว และคงมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้แน่นอน เพื่อรักษาตำแหน่ง สส.ของข้าพเจ้าและเพื่อนพ้อง ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแบกหน้าเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้

การเคลื่อนไหวของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ยังสะท้อนชัดถึงข้อเรียกร้องหลัก 2 ข้อ ที่ขอให้รัฐบาลจริงใจต่อการหาทางออกร่วมกัน ทั้งการขอให้ยุติโครงการนิคมจะนะฯ ไว้ก่อน เพื่อทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA ท่ามกลางสถานการณ์ที่ในพื้นที่ กำลังมีการลุยซื้อที่ดินเป็นวงกว้าง เพื่อเตรียมสร้างนิคม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ช่วงวันที่ 13-23 ธ.ค.นี้

 

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกมหาดไทย จี้ "นิพนธ์" ลาออก