ตาก - รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำทีมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยเลือกตั้งอบต. ในพื้นที่อ.แม่สอด ที่ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดน พบประชาชนใช้สิทธิ์คึกคัก มารอกันตั้งแต่คูหายังไม่เปิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะไปรตรวจติดตามการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดินสายไปตามหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างของอำเภอแม่สอด เช่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง (อบต.แม่ปะ) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง (อบต.แม่ปะ) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลารวมใจวัดเวฬุวัน หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง (อบต.แม่ปะ) เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตาก 

ชาวบ้านแนวชายแดนอ.แม่สอด แห่เลือกตั้ง อบต.คึกคัก

  ขณะทืี่บรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ อบต.พระธาตุผาแดง พบว่าประชาชนต่างต่อคิวกันไปลงคะแนนเลือกตั้งส.อบต. และนายกอบต.พระธาตุผาแดง กันอย่างคึกคัก บางรายเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่คูหายังไม่เปิดให้ลงคะแนน โดยชาวบ้านที่มาใช้สิทธิ์ต่างคาดหวังว่าจะได้คนที่ตนเองคิดว่าเป็นคนดี เข้ามาพัฒนาชุุมชนและท้องถิ่น

ชาวบ้านแนวชายแดนอ.แม่สอด แห่เลือกตั้ง อบต.คึกคัก

     สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ของจังหวัดตาก ทั้งหมดมี 49 แห่ง จำนวน 488 เขตเลือกตั้ง 560 หน่วยเลือกตั้ง ประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 285,442 คน จากทั้งหมดในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตาก

ชาวบ้านแนวชายแดนอ.แม่สอด แห่เลือกตั้ง อบต.คึกคัก