โดนอีกคดี! อัยการแขวงยื่นฟ้อง รุ้ง-แอมมี่ หลายข้อหาจากกรณีจัดชุมนุม ชวนประชาชนต้านรัฐประหาร เเยกลาดพร้าว 27 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (26 พ.ย.) ที่ ศาลแขวงพระนครเหนือ พนักงานอัยการสำนักคดีศาลแขวง 1 โจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง สิทธิจิรวัฒนกุล อายุ 22 ปี จำเลยที่ 1 และนายไชยอมร หรือแอมมี่ แก้ววิบูลย์พันธุ์ อายุ 32 ปี จำเลยที่ 2  ความผิด ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่แจ้งผ่อนผันกำหนดเวลาก่อนเริ่มการชุมนุม, ร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548, ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรไม่ได้รับอนุญาต,

 

     ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่จำเป็น อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 385 พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุม ฯ

 

แอมมี่ - รุ้ง ปนัสยา

     จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 14 คนในคดีหมายเลขดำ 3042/2564 ของศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมกันเป็นผู้จัดชุมนุมสาธารณะ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว โดยร่วมกันปราศรัยเรียกร้องเชิญชวนประชาชนต่อต้านรัฐประหาร เกิดที่แขวง-เขตจตุจักร กทม. โดยศาลประทับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ 3152/2564

 

โดนอีกคดี! อัยการยื่นฟ้อง รุ้ง-แอมมี่ จัดชุมนุมเเยกลาดพร้าว 27 พ.ย.

     สำหรับ การชุมนุมที่ห้าแยกลาดพร้าวในวันที่ 27 พ.ย.63 เกิดขึ้นตามนัดหมายของกลุ่ม “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของกลุ่ม “ราษฎร” เพื่อ “ซ้อมต้านรัฐประหาร” ก่อนประกาศยุติกิจกรรมในเวลา 22.27 น. ในระหว่างนั้นได้มีการปราศรัยของ นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ “ครูใหญ่” แกนนำกลุ่มราษฎร , นายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มราษฎร , ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง , นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ร่วมด้วย

 

โดนอีกคดี! อัยการยื่นฟ้อง รุ้ง-แอมมี่ จัดชุมนุมเเยกลาดพร้าว 27 พ.ย.