ช่วยด่วน! รพ.ศิริราช วอนคนไทยร่วมบริจาคเลือด ล่าสุดคลังเลือดวิกฤตขาดแคลนทุกหมู่อย่างหนัก โดยเฉพาะหมู่ A และ B ทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

     วันนี้ (26 พ.ย.) รศ. พญ.ปาริชาติ  เพิ่มพิกุล  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราช ขาดแคลนเลือดสำรองทุกหมู่เลือด โดยเฉพาะเลือดหมู่ A และ B มากเป็นพิเศษ อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน  ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด

 

ด่วน ! รพ.ศิริราช วอนคนไทยร่วมบริจาคเลือด ล่าสุดคลังเลือดขาดแคลนทุกหมู่
 

     สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือด ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19 ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถมาบริจาคเลือดได้

 

ด่วน ! รพ.ศิริราช วอนคนไทยร่วมบริจาคเลือด ล่าสุดคลังเลือดขาดแคลนทุกหมู่
 

     สามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2414  0100, 0 2414 0102  (ในวันและเวลาทำการ)
 

ด่วน ! รพ.ศิริราช วอนคนไทยร่วมบริจาคเลือด ล่าสุดคลังเลือดขาดแคลนทุกหมู่