“ส.ส.พรรคภูมิใจไทย” แถลงเรียกร้องรัฐบาล ช่วยเร่งแก้ปัญหาผู้ค้ำประกัน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. รายเก่า

26 พฤศจิกายน 2564 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย แถลงเรียกร้องรัฐบาล แก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ที่แม้คณะกรรมการ กยศ. จะแก้ไขหลักเกณฑ์กองทุน โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ ก็ยังมีผู้ค้ำประกัน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ที่รับเป็นผู้ค้ำประกัน ได้รับผลกระทบจากการไม่ยอมจ่ายหนี้ กยศ. ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ ที่ส่วนหนึ่ง ต้องเสียเบี้ยปรับ หรือกำลังจะถูกขายทอดตลาด และยึดทรัพย์ จึงขอให้รัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และเร่งด่วน  “ภูมิใจไทย” ร้องรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาผู้ค้ำประกัน กยศ.รายเก่า