พบภาพพุทธประวัติจิตกรรมฝาผนังวัดสมอทอง จ.อุทัยธานี มี 2 ในภาพทั้งหมด เจ้าอาวาสให้ศิลปินช่างวาดภาพสอดแทรกในภาพวาดพุทธประวัติสวมแมสก์ ว่าในยุคที่สร้างโบสถ์หลังนี้เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โดยมีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดอุทัยธานี หลังจากมีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่ง นำภาพถ่ายอุโบสถด้านนอก และภาพพุทธประวัติภายในอุโบสถ ของวัดสมอทอง หมูที่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยในภาพพุทธประวัติดังกล่าว พระครูอุทิต สารโสภณ เจ้าคณะอำเภอห้วยคต และเจ้าอาวาสวัดเสมอทอง ได้ให้ศิลปินช่างวาดภาพจากจังหวัดนครราชสีมาชื่อดัง วาดภาพพุทธประวัติให้รู้ว่าในยุคสมัยที่สร้างอุโบสถหลังนี้เกิดโรคระบาด ของเชื้อไว้รัสโควิด-19 โดยในหลายภาพอย่างภาพมารผจญและภาพชนะมาร ในภาพผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีการสวมหน้ากากอนามัย หรือแมสด้วย นอกจากนี้ยังมีภาพบนฝ้าเพดานด้านหลังอุโบสถเป็นภาพนางฟ้ามารำ และทวยเทพประโคมดนตรี ก็มีภาพสวมหน้ากากอนามัยหรือแมสก์ พร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย และหลังจากมีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลแล้ว ได้ประชาชนมาขอเข้าชมความงามของอุโบสถและภาพพุทธประวัติอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปพบพระครูอุทิต สารโสภณ เจ้าคณะอำเภอห้วยคต และเจ้าอาวาสวัดเสมอทอง พาเข้าชมความสวยงามของอุโบสถ ซึ่งด้านนอกเป็นอุโบสถฉาบด้วยหินทรายล้างทั้งหลัง ภายในก็พบความสวยงามของภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่ศิลปินช่างวาดภาพบรรจงสร้างสรรค์ภาพซึ่งด้านหลังพระประธานจะเป็นภาพวาดสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และมีภาพพุทธประวัติทั่วผนังอุโบสถวาดภาพได้อย่างสวยงามอย่างลงตัว และในภาพพุทธประวัติก็มีภาพวาดสอดแทรกให้ความรู้ว่าในยุคที่สร้างอุโบสถหลังนี้เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีภาพวาดของการสวมหน้ากากอนามัย หรือแมสก์ นอกจากนี้ภายในที่ผันังโบสถ์ยังมีภาพวาดเป็นภาพเหมือนพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เช่นหลวงปู่ทวด สมมเด็จโต หลวงปู่สุข หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเคลือบ และหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นต้น

สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์ สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์ สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์ สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์

กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้า ถึงการเมตตาและตรัสรู้แล้ว ก็ยังนึกถึงชาวโลกก็ยังไม่นิพาน การแสดงธรรมในภาพก็จะเห็นเช่นไปโปรดปัจวัคคี แสดงถึงว่าขณะตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังนึกถึงคนที่ปรนนิบัติ หรือดูแลนี่คือการแสดงคุณธรรมกตัญญูอีกอย่างหนึ่งด้วยให้เห็นคุณธรรมเรื่องการกตัญญูรู้คุณ จนต่อมาก็ได้บวชและต่อมาก็เป็นพระอรหันแล้วก็บำเพ็ญธรรมช่วงเวลาที่เป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดและเล่าเรื่องราวไปถึงการแสดงธรรม การเผยแพร่ศาสนา จนพระทุทธศาสนามั่นคง ตลอดอายุของพระองค์หลังจากตรัสรู้ 45 ปี จนไปถึงปรินิพาน เป็นภาพสุดท้ายทั้งหมดก็ต้องการสื่อด้วยภาพไม่ต้องมาอธิบายอะไรมากยกเว้นใคร ที่มาดูแล้วสงสัยก็อธิบายเพิ่มเติม เป็นการเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าโดยภาพที่สื่อออกมา รูปการใส่หน้ากากอนามัยในภาพวาดทางวัดและทางช่างเห็นว่าเป็นยุคสมัยเกิดโรคระบาดที่เรียกกันว่าโควิด หรือไวรัสโคโรน่า 2019 ก็สื่อเป็นภาพออกมาเป็นการรณรงค์ไปในตัว ช่วยรัฐบาลไปในตัว ช่วยหมอด้วย ให้เห็นว่าเป็นยุคนี้ แม้แต่ในภาพก็ยังใส่หน้ากากยังให้ความสำคัญหรือพ้นจากโควิด หายไปแล้วคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าในยุคนั้นเกิดโรคระบาด และมีการป้องกันความเอาใจใส่และสื่อให้เห็นว่าเราวาดภาพในยุคนั้น และที่สำคัญเป็นการดึงดูดเด็กหรือเยาวชนดูภาพแล้วสนใจนั่นเอง แต่ยังคงไว้ซึ่งตัวละครที่สำคัญส่วนตัวละครบางตัว ที่แทรกเข้ามาเป็นที่รู้จักของเด็กๆ ก็เพื่อดึงดูดให้เด็กเข้าไปดูจุดประสงค์ คือให้สนใจในพระพุทธศาสนานั่นเอง และสำหรับอุโบสถ์หลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 6 ปี จากเงินของพุทธบริษัทที่ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ เป็นเงิน 11 ล้านบาทเศษ และเฉพาะภาพวาดพุทธประวิติทั้งหมดมีค่าจ้างถึง 6 แสนบาท

สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์ สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์ สีสันพบภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติสวมแมสก์

ข่าว-ภาพ โดย สามสอ จันทรังษ์