สหพันธ์ขนส่งฯ ยังไม่พอใจราคาดีเซลลิตรละ 28 บาท เสนอรัฐบาลปรับสูตรดีเซลเป็น B3 B4 เพือกดราคาลิตรละ 25 บาท แทนลดภาษีสรรพสามิต ให้เวลาทวงคำตอบถึงวันที่ 15 ธ.ค. นี้

     วันนี้ (24 พ.ย.) นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี ที่ กบง. มีมติปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยให้ปรับมาใช้เพียงสูตรเดียวคือ B7 จากเดิมที่มี 3 สูตร คือ B10 และ B20 เป็นระยะเวลา 4 เดือน (ธ.ค.-มี.ค.65) จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ 28 บาทว่า ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีที่รัฐบาลยอมรับฟัง เปิดโต๊ะเจรจาและประชุมเพื่อแก้ปัญหาด้วยการปรับมาใช้สูตรน้ำมันเหลือเพียงสูตรเดียว คือ B7 ซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลปรับลงมาอยู่ที่ ลิตรละ28 บาท ซึ่งสหพันธ์ฯ พอใจการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น 

 

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 

     เพราะลิตรละ 28 บาทยังเป็นราคาที่สูงอยู่ ซึ่งราคาที่เรามองว่าเหมาะสมที่สุดคือ ลิตรละ 25บาท ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาล กลับไปทบทวนสูตรน้ำมันไบโอดีเซลใหม่อีกครั้ง ให้เป็น B3 หรือ B4 ซึ่งจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มลดลงอีก ซึ่งสูตรนี้จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ 25 บาทพอดี ซึ่งรัฐบาลก็รับข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอให้ รมว.พลังงาน พิจารณาอีกครั้ง

 

สหพันธ์ขนส่งฯ เสนอปรับสูตรดีเซลเป็น B3 B4 เพือกดราคาลิตรละ 25 บาท
 

     "เราเปิดเวทีคุยกันแล้ว รัฐบาลบอกว่าคงปรับลดภาษีสรรพสามิตไม่ได้ เพราะเป็นรายได้หลักที่ต้องนำไปบำรุงประเทศ ซึ่งเราก็รับฟังและเห็นใจ เมื่อลดภาษีไม่ได้ก็ควรที่จะต้องปรับลดสัดส่วนน้ำมันปาล์มลงมาอีก ให้เป็นสูตร B3 หรือ B4 ซึ่งเราจะให้เวลารัฐบาลกลับไปพิจารณาข้อเสนอ และจะมาทวงคำตอบในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ โดยจะยังไม่มีการหยุดเดินรถเพิ่มในวันที่ 1 ธ.ค. ตามที่ประกาศ โดยปัจจุบันเราหยุดวิ่งรถไปแล้ว 20%" นายอภิชาติกล่าว

 

สหพันธ์ขนส่งฯ เสนอปรับสูตรดีเซลเป็น B3 B4 เพือกดราคาลิตรละ 25 บาท