ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน

24 พฤษจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เร่งนำต่างด้าวตรวจ ATK และ ฉีดวัคซีน สกัดโควิด-19

 

สำหรับปัญหาของการแพร่ระบาดในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานต้างด้าว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ และอำเภอปริมณฑล ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่และพบการระบาด ทั้ง อ.สารภี อ.แม่ริม อ.สันกำแพง และ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งทางอำเภอได้ออกปฏิบัติการตรวจเชิงรุก และสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ ทันที เมื่อพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว 

ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทั้งในสถานที่พัก 15 ชุมชนสีแดงและแคมป์คนงานในอำเภอปริมณฑล เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen test kit (ATK) และเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบเข้ามาแสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการ

 

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เร่งนำต่างด้าวตรวจ ATK และ ฉีดวัคซีน สกัดโควิด-19

ส่วนการระบาดของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนั้น พบว่าขณะนี้มีการระบาดจากจุดรับส่งสินค้า ทั้งพนักงานและผู้ช่วยรับ-ส่งสินค้า จึงได้เตรียมดำเนินการจัดทำบัตรแสดงตนการได้รับวัคซีนหรือได้รับการตรวจ ATK พร้อมกำหนดทางเข้า-ออก เพียงช่องทางเดียว เพื่อตัดวงจรการระบาดของตลาด

 

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เร่งนำต่างด้าวตรวจ ATK และ ฉีดวัคซีน สกัดโควิด-19

 

ขอบคุณข่าวและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่