"นิกร จำนง" เผย 24-25 พ.ย. ถกคณะทำงานวิปรัฐบาล พิจารณาเนื้อหากฎหมายลูก 2 ฉบับ ย้ำหากยุบสภาฯก่อนแก้ไขเสร็จต้องประกาศเป็น พ.ร.ก. ยันสูตรก้าวไกลเสนอขัดรัฐธรรมนูญ

23 พฤศจิกายน 2564 นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เปิดเผยว่า วันที่ 24 - 25 พ.ย. คณะทำงานของวิปรัฐบาล เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.ป.) ประกอบรัฐธรรมนูญ จะนัดประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาก่อนเสนอต่อรัฐสภา

 

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะพิจารณารายละเอียดเนื้อหาที่ให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบมาพิจารณา นอกจากนี้ จะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าชี้แจงในรายละเอียดต่อร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.​ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น​ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่คณะทำงานจะทำได้

 

 

 

 

 

ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าระหว่างที่ยังร่างกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จ อาจมีการยุบสภานั้น ส่วนตัวมองว่า เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกฎหมาย คณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจนำร่างแก้ไขของ กกต. มาพิจารณาประกาศเป็นพระราชกำหนด เพื่อประกาศใช้และเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้

 

สำหรับข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกลที่ให้ใช้ระบบการคำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ MMP หรือ แบบสัดส่วนส่วนผสมมาใช้นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 กำหนดข้อความที่ชัดเจนถึงการคิดคำนวณคะแนน ที่ระบุว่าต้องเป็นคะแนนสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวม ซึ่งเป็นการคิดคะแนนแบบทางตรง ส่วนแบบ MMP เป็นแบบคะแนนโดยอ้อม จึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

 

 

 

 

 

 

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. ... ที่ กกต. จัดรับฟังความเห็นว่า เนื้อหาดังกล่าวยึดของปี 2554 แต่ได้ปรับส่วนที่เป็นปัญหา คือ กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5% ที่ปิดกั้นพรรคเล็ก และใช้วิธีคำนวณที่นำคะแนนทุกพรรครวมกัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน เบื้องต้น ส.ส. 1 คนต้องได้คะแนน 3.8 แสนคะแนน ส่วนกรณีที่ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน ให้นำเศษคะแนนของพรรคที่คำนวณได้มาจัดสรรให้ครบ