หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและแม็คโครขอนแก่น ทำสัญญาความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รณรงค์ขอนแก่นฉีดวัคซีน 100% พร้อมเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้า การบริการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 พฤศจิกายน 2564 ที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รณรงค์ ธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีน 100% ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นกิจกรรมรณรงค์ขอนแก่น ฉีดวัคซีน 100% เพื่อให้คนขอนแก่นปลอดภัย พร้อมรับการเปิดเมืองและกิจกรรมตามวิถีชีวิตปกติใหม่ พื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการบริการ โดยภาคธุรกิจจะมีบทบาทสำคัญปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล universal precaution และ สภาวะปลอดโควิด covid free setting และ จะร่วมรณรงค์ให้ บุคคลากรในสถานประกอบการ ได้รับวัคชีน 100% 

 

องค์กรที่ทำได้จะได้รับประกาศนียบัตรจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อยกย่องและใช้ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย โดยหอการค้าจะเป็นผู้ประสานงานจัดคิวรับวัคซีน  

 


 

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคธุรกิจของจังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนไปแล้ว สถานประกอบการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้เกิน 90% แล้ว อาจจะมีส่วนน้อยที่ยังไม่สะดวกใจหรืออาจจะมีโรคประจำตัว แต่ในบรรดาผู้ประกอบการทั่ว ๆ ไปจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้ตื่นตัว   เพราะหลายธุรกิจทำงานในเวลาราชการ ทำให้การที่จะไปฉีดวัคซีนมีความยุ่งยาก พนักงานบางครั้งอาจจะมีการตกสำรวจ ซึ่งทางหอการค้าจะพยายามชักชวนมาให้หมดและยังมีครอบครัวพนักงาน รวมถึงชุมชนรอบ ๆ ถ้าหากเราช่วยกันร่วมมือหลายๆ เสียงก็คิดว่าน่าจะทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น

 

“ถ้าเรามีการร่วมกัน ก็มีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจขอนแก่นเรามีหลายภาคส่วน ที่ผ่านมาเราทำได้ดีมาก ที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ คือโรงงาน ท่องเที่ยว การบริการ เชื่อว่าจากนี้ไป มาตรการต่าง ๆ ก็ผ่อนคลาย กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะออกมาสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น โรงแรมหลายแห่งที่เป็นโฮสพิเทล ตอนนี้ผู้ป่วยก็ลดลงมาก หลายแห่งก็กลับมาเป็นโรงแรมให้บริการตามปกติได้แล้ว แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงในกลุ่มนักเรียน ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังในช่วงเปิดเทอม เพื่อให้มีการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว”