svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี ถึง 7 ธ.ค.

22 พฤศจิกายน 2564
321

​ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลาฉีดไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยขยายเวลาถึงวันที่ 7 ธ.ค.นี้

22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี ถึง 7 ธ.ค.

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

 

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เด็ก 12-18 ปี ถึง 7 ธ.ค.