ให้บริการฉีดวัคซีน และบริการพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna ป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรกในจังหวัดอ่างทอง สำหรับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 5 กลุ่ม สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมเลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน และบริการพี่น้องประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna ป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรกในจังหวัดอ่างทอง สำหรับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 5 กลุ่ม สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดอ่างทอง หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองหรืออื่นๆ ที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือและบุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

ฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna เข็มแรก ให้กับประชาชนหลังได้รับการจัดสรร ฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna เข็มแรก ให้กับประชาชนหลังได้รับการจัดสรร ฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna เข็มแรก ให้กับประชาชนหลังได้รับการจัดสรร
 

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตอนนี้จังหวัดอ่างทอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna จำนวน 4,800 โดส และสำนักงานเหล่ากาชาดได้รับ 600 โดส เพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเจียงถึงบ้าน ซึ่งวัคซีน Moderna ที่ทาง อบจ.อ่างทองได้รับมานั่น ได้กำหนดการฉีดในวันที่ 15 และ วันที่ 16 ฉีดวัคซีน Moderna เข็มที่ 1 และวันที่18 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเก็บตกผู้ที่ยังไม่มาฉีด ชุดนี้จำนวน 2,400 คน วันละ 1,200 คน ส่วนเข็มที่ 2 จะทำการวัคซีน Moderna ในวันที่ 13 และ 14 ธันวาคม 2564 อีกวันละ 1,200 คน 2 วันรวม 2,400 คน ซึ่งจะครบกับจำนวนที่ทางสภากาชาดไทยจัดมาให้ 4,800 โดย ส่วนที่เหลืออีก 600 โดส ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองจะได้ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ลงไปฉีดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาฉีดได้ถึงที่บ้านอีก 300 คนๆ 2 เข็ม เป็น 600 โดสพอดี โดยจังหวัดอ่างทองสามารถเำเนินการฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนทั้ง 7 อำเภอ น่าจะใกล้ 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว

นอกจากนี้นายสุรเชษ ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ได้รับฟังข่าวสารจากทางราชการ เพื่อประชาชนจะได้มีข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์และวิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติต่อไป
ฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna เข็มแรก ให้กับประชาชนหลังได้รับการจัดสรร ฉีดวัคซีนวัคซีน Moderna เข็มแรก ให้กับประชาชนหลังได้รับการจัดสรร

ข่าว-ภาพ โดย สุรชัย ผลจันทร์

ฉี