คืบหน้า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แจงพร้อมนำเข้า "โมเดอร์นา" วัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึงไทยอีก 1.4 ล้านโดสปลายเดือน พฤศจิกายน 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไปของ วัคซีน "โมเดอร์นา"  ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้

 

บริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อม นำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

"โมเดอร์นา" อีก  1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือน พ.ย. นี้

 

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิต สนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้สารารณชนรับทราบต่อไป

 

 

ทั้งนี้วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรก ได้ถึงไทย เมื่อวันที่  1 พ.ย. 2564 จำนวน 560,000 โดส 

 

โดยทุกจัดสรร ให้หน่วยงานราชการจะได้รับวัคซีนจำนวน 12,642 ไวอัล หรือ 113,887 โดส คิดเป็นสัดส่วน 23% และโรงพยาบาลเอกชน จะได้รับวัคซีนจำนวน 43,347 ไวอัล หรือ 390,493 โดส คิดเป็นสัดส่วน 77%  รวม 504,380 โดส โดย 1 ไวอัล ฉีดได้ 10-12 โดส

"โมเดอร์นา" อีก  1.4 ล้านโดส ถึงไทยปลายเดือน พ.ย. นี้