ธ.ก.ส. จับมือ โลตัส ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยนำสินค้ามาจำหน่ายในสาขาโลตัสทั่วประเทศ ควบคู่การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างโลตัส สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ระหว่างนายภานิต ภัทรสาริน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหารโลตัส ประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และการเพิ่มช่องทางการบริการทางการเงินของ ธ.ก.ส. เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น
 

ธ.ก.ส. – โลตัส หนุน SMEs เกษตร เพิ่มช่องทางการขาย

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรและสถาบันเกษตรกร เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ  มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงได้ร่วมมือกับห้างโลตัส เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยคัดเลือกสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร  ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพการผลิต และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมาจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโลตัส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม Online Business Matching and Commercial Lab และการนำสินค้าเกษตรที่น่าสนใจจากโลตัสมาจำหน่ายที่สาขา ธ.ก.ส. อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาการผลิต การพัฒนาสินค้า การเตรียมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร รวมไปถึงการต่อยอดด้านธุรกิจ โดยจะพิจารณาที่ดินของ ธ.ก.ส. เป็นที่ตั้งของสาขาโลตัสในรูปแบบมินิซุปเปอร์มาเก็ต (Go Fresh) เพื่อสร้างรายได้และประโยชน์ร่วมกัน

ธ.ก.ส. – โลตัส หนุน SMEs เกษตร เพิ่มช่องทางการขาย

ด้านบริการทางการเงิน ธ.ก.ส. กับโลตัสได้มุ่งสร้างความสะดวกสบายโดยการเพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมให้แก่ลูกค้า ทั้งการติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมอัตโนมัติของ ธ.ก.ส (ตู้ ATM CDM และอื่น ๆ) ในสาขาโลตัส รวมถึงการพิจารณาเปิดสาขา ธ.ก.ส. ภายในสาขาของโลตัส ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และการเพิ่มโลตัสเป็นตัวแทนให้บริการ Banking Agent นอกจากนี้ ยังให้สิทธิประโยชน์กับคู่ค้า ผู้บริโภค พนักงานโลตัส อาทิ การให้สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของโลตัส เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่มีศักยภาพ มีความต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม การจัดกิจกรรมมอบส่วนลดค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกส่วนลดและของกำนัล รวมทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินแก่พนักงานโลตัสในเงื่อนไขพิเศษ เป็นต้น

ธ.ก.ส. – โลตัส หนุน SMEs เกษตร เพิ่มช่องทางการขาย