โรงพยาบาลรามาธิบดีประกาศ เรื่องการสั่งจองวัคซีน Moderna(โมเดอร์นา) แจ้งขั้นตอนนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มวันแรก 9 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัพพลาซา ลาดพร้าว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ได้ประกาศเรื่อง การสั่งจองวัคซีน Moderna(โมเดอร์นา) กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยประชาชนต้องผ่านขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน

 

รพ.รามาธิบดี แจ้งขั้นตอนนัดฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เริ่มฉีดครั้งแรก 9 พ.ย.นี้

  • ผู้สั่งจองจะได้รับ sms อย่างน้อย 5 วัน ก่อนระบบเปิดนัดจองวันฉีด สามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวันฉีด เมื่อลงวันนัดในระบบแล้ว ระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน

 

รพ.รามาธิบดี แจ้งขั้นตอนนัดฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เริ่มฉีดครั้งแรก 9 พ.ย.นี้

  • สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน
  • ผู้ที่ได้ระบุวันฉีดวัคซีนในระบบสามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่ระบุการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
  • กำหนดการฉีดวัคซีนประจำเดือน พ.ย. 2564 วันที่ 9-12 , 14-18 , 22-25 , 29-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัพพลาซา ลาดพร้าว

 

รพ.รามาธิบดี แจ้งขั้นตอนนัดฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เริ่มฉีดครั้งแรก 9 พ.ย.นี้