"นายวิทยา" อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี ยอดถวายผ้ากฐินพระราชทานกว่า 5 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมเจ้าท่า นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจันทน์กะพ้อ (ธ) พระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

 

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดจันทน์กะพ้อ (ธ) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

 

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

พร้อมมอบเงินบำรุงสถานศึกษาที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด 3 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
  2. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันทน์กะพ้อ
  3. โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก

ทั้งนี้ ยอดถวายผ้ากฐินพระราชทานทั้งสิ้น 5,146,308 บาท 26 สตางค์

 

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

กรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564