ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และภริยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่กรุงวาติกัน และได้เชิญพระองค์เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นอย่างมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่เดินทางไปร่วมการประชุม G20 ที่กรุงโรม ของอิตาลี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิก ที่กรุงวาติกัน โดยทั้งคู่ได้พูดคุยกันส่วนตัวเป็นเวลา 25 นาที และมุนแจอินได้กล่าวเชิญ สมเด็จพระสันตะปาปาให้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นอย่างมาก

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เชิญโป๊ปเยือนเกาหลีเหนือ ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่า สมเด็จพระสันตะปาปา แสดงความยินดีที่จะเดินทางไปเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้เกิดสันติภาพ หากทางเกาหลีใต้ส่งจดหมายเชิญมาอย่างเป็นทางการ เพราะเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศพี่น้องที่พูดภาษาเดียวกัน จึงควรที่จะมีความสามัคคีและสันติภาพระหว่างกัน

มุนแจอินเป็นชาวคาทอลิก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาในปี 2018 ในครั้งนั้น คิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้ฝากคำเชิญขอชวนพระองค์เยือนเกาหลีเหนือเหมือนกัน โดยทางกรุงวาติกัน ตอบกลับมาว่ามีความเป็นไปได้ที่พระองค์จะเสด็จเยือนเกาหลีเหนือ ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม